środa, 28 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Fizjoterapia

Studia

Jednolite Magisterskie

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Fizjoterapia w neurologii i neurochirurgii
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Przedmioty programowe

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

SPORT_17_II_sd00 - Anatomia funkcjonalna,
FIZ_17_V_033 - Biomechanika (biomechanika stosowana i ergonomia, biomechanika kliniczna) ,
KTIR_13_S_I_16 - Fizjologia człowieka,
KFIZ_12_I_S_04 - Fizykoterapia,
FIZ_17_V_035 - Kinezyterapia,
KTZ_12_I_S_13 - Zagadnienia kliniczne w neurologii i neurochirurgii

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr hab. M. Mraz, profesor Uczelni

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr D. Chamela-Bilińska, adiunkt,
dr hab. M. Mraz, profesor Uczelni,
mgr J. Resel-Krzyszkowska, wykładowca,
dr M. Supińska, adiunkt

Cel przedmiotu

C1: Zdobycie wiedzy w zakresie zasad fizjoterapii w neurologii oraz działań poprawiających możliwości funkcjonalne i zwiększające aktywność społeczną osób z uszkodzeniem układu nerwowego leczonych zachowawczo i chirurgicznie. C2: Uzyskanie umiejętności określania celów postępowania fizjoterapeutycznego zależnych od rodzaju patologii, leczenia  i okresu chorobowego, a także deficytu neurologicznego i funkcjonalnego oraz potrzeb pacjenta i jego najbliższej rodziny. C3: Uzyskanie umiejętności praktycznych wyboru i zastosowania podstawowych zabiegów  fizjoterapeutycznych (kinezyterapia, fizykoterapia, masaż) u osób z uszkodzeniem układu nerwowego zgodnie z rodzajem patologii, sposobem leczenia i okresem chorobowym. C4: Uzyskanie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie pionizacji funkcjonalnej i reedukacji chodu osób z uszkodzeniem układu nerwowego. C5: Uzyskanie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie niwelowania spastyczności.

Opis przedmiotu

Studenci zdobywać będą wiedzę w zakresie zasad fizjoterapii w neurologii zgodnych z zasadami plastyczności mózgu i funkcji układu nerwowego. Uczyć się będą działań poprawiających możliwości funkcjonalne i zwiększające aktywność społeczną osób z uszkodzeniem układu nerwowego leczonych zachowawczo i chirurgicznie.  Istotne będzie uzyskanie umiejętności określania celów postępowania fizjoterapeutycznego zależnych od rodzaju patologii, leczenia  i okresu chorobowego, a także deficytu neurologicznego i funkcjonalnego oraz potrzeb pacjenta i jego najbliższej rodziny.  Studenci zdobędą umiejętności praktyczne dotyczące wyboru i zastosowania podstawowych zabiegów  fizjoterapeutycznych (kinezyterapia, fizykoterapia, masaż) u osób z uszkodzeniem układu nerwowego zgodnie z rodzajem patologii, sposobem leczenia i okresem chorobowym. Poznają zasady pionizacji funkcjonalnej i reedukacji chodu.