środa, 28 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Fizjoterapia

Studia

Jednolite Magisterskie

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Kliniczne podstawy fizjoterapii w intensywnej terapii
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Przedmioty programowe

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

PTZ_12_I_S_01 - Anatomia,
KTIR_13_S_I_16 - Fizjologia człowieka,
PFIZ_12_I_S_15 - Patologia ogólna

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

prof. dr hab. M. Woźniewski, prof. zw.

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr M. Mraz, adiunkt,
dr hab. K. Węgrzynowska-Teodorczyk, prof. AWF Wrocław

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu intensywnej terapii oraz zasadami postępowania z chorymi nieprzytomnymi, w okresie ostrej niewydolności krążeniowej, oddechowej, z chorym we wstrząsie, z sepsą oraz pacjentem sztucznie wentylowanym  oraz po urazach wielonarządowych

Opis przedmiotu

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń na oddziałach intensywnej terapii