środa, 28 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Fizjoterapia

Studia

Jednolite Magisterskie

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

Fizjoterapia

Nazwa przedmiotu

Balneoklimatologia
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Autorska oferta uczelni

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

PKOS_12_I_S_09 - Anatomia,
PSPORT_13_I_S_17 - Fizjologia

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr M. Kochański, starszy wykładowca

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr M. Kochański, starszy wykładowca,
dr R. Szafraniec, adiunkt

Cel przedmiotu

  1. Umiejętność różnicowania i wykorzystania bodźców fizykalnych w procesie terapeutycznym
  2. Poznanie technik zabiegów termoterapeutycznych, balneoterapeutycznych i hydroterapeutycznych
  3. Umiejętność obserwacji i analizy reakcji fizjologicznych w trakcie zabiegów termoterapeutycznych, balneoterapeutycznych i hydroterapeutycznyc
  4. Dobór form zabiegów termoterapeutycznych, balneoterapeutycznych i hydroterapeutycznych w zależności od rodzaju i stopnia dysfunkcji
  5. Znajomość regionów i podregionów bioklimatycznych w Polsce
  6. Znajomość oddziaływania bioklimatu w procesie terapeutycznym

Opis przedmiotu

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi oddziaływanie klimatu w procesie terapeutycznym z uwzględnienie podziału stref klimatycznych w Polsce. Student opanowuje informacje dotyczące wykorzystania naturalnych tworzyw leczniczych (wody, peloidy, gazy) i klimatu procesie profilaktycznym i terapeutycznym. W trakcie zajęć student nabywa umiejętność wykonania zabiegów z wykorzystaniem bodźców klimatycznych i naturalnych tworzyw leczniczych.