środa, 28 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Fizjoterapia

Studia

Jednolite Magisterskie

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Fizjoterapia w psychiatrii
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Przedmioty programowe

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

FIZ_17_V_057 - Kliniczne podstawy fizjoterapii w geriatrii ,
FIZ_17_V_045 - Kliniczne podstawy fizjoterapii w kardiologii i kardiochirurgii ,
FIZ_17_V_052 - Kliniczne podstawy fizjoterapii w neurologii i neurochirurgii ,
FIZ_17_V_047 - Kliniczne podstawy fizjoterapii w onkologii i medycyny paliatywnej ,
FIZ_17_V_043 - Kliniczne podstawy fizjoterapii w ortopedii, traumatologii i medycynie sportowej ,
FIZ_17_V_046 - Kliniczne podstawy fizjoterapii w psychiatrii

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr hab. J. Kowalska, prof. AWF Wrocław

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr hab. J. Kowalska, prof. AWF Wrocław,
dr M. Pawik, adiunkt

Cel przedmiotu

1. Umiejętność planowania i prowadzenia kompleksowej fizjoterapii pacjentów z zaburzeniami psychicznymi, z wykorzystaniem podstawowych informacji na temat wybranych jednostek chorobowych, z uwzględnieniem stanu funkcjonalnego i psychicznego pacjenta na podstawie wyników wykonanych badań przesiewowych. 

2. Zapoznanie z zasadami doboru zabiegów i metod fizjoterapeutycznych u pacjentów w zależności od rodzaju schorzenia, zaawansowania choroby oraz stanu funkcjonalnego i psychicznego usprawnianej osoby. 

3. Umiejętność modyfikacji procesu usprawniania u pacjentów z zaburzeniami psychicznymi jako chorobą współistniejącą.

Opis przedmiotu

Fizjoterapia w psychiatrii to przedmiot, który przygotuje studentów pod względem teoretycznym i praktycznym do pracy z pacjentami z zaburzeniami psychicznymi, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które mogą występować jako choroby współistniejące u pacjentów objętych fizjoterapią w różnych ośrodkach opieki medycznej.