środa, 28 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Fizjoterapia

Studia

Jednolite Magisterskie

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

Fizjoterapia

Nazwa przedmiotu

Fizjoterapia w kardiologii i kardiochirurgii
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Przedmioty programowe

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

FIZ_17_V_049 - Fizjologia wysiłku fizycznego ,
FIZ_17_V_045 - Kliniczne podstawy fizjoterapii w kardiologii i kardiochirurgii ,
PKOS_12_I_S_15 - Patofizjologia

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr hab. K. Węgrzynowska-Teodorczyk, prof. AWF Wrocław

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr E. Rudzińska, adiunkt,
dr hab. K. Węgrzynowska-Teodorczyk, prof. AWF Wrocław,
dr J. Wojcieszczyk-Latos, adiunkt

Cel przedmiotu

Przedstawienie zasad i metod  kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej  (etapy i modele KRK) oraz angiologicznej.

Zdobycie wiedzy i umiejętności doboru środków i metod fizjoterapii stosownie do rozpoznania klinicznego i okresu choroby oraz stanu funkcjonalnego pacjenta.

Zdobycie umiejętności przeprowadzenia i nadzoru fizjoterapii w różnych etapach leczenia pacjentów kardiologicznych i angiologicznych.

Umiejętność  monitorowani przebiegu fizjoterapii ocena i interpretacja wyników   oraz prowadzenie odpowiedniej dokumentacji.

Opanowanie wiedzy i umiejętności prowadzenia działań edukacyjnych i prewencyjnych według najnowszych zaleceń PTK i PTA

Opis przedmiotu

Przedmiot dotyczy fizjoterapii pacjentów z chorobami układu krążenia i naczyń obwodowych. Przedmiot obejmuje wykłady oraz ćwiczenia kliniczne podczas których omówione zostaną standardy rehabilitacji kardiologicznej w wybranych jednostkach chorobowych. Student zapoznany zostanie z kryteriami kwalifikacji, metodami fizjoterapii, oraz nadzorem i oceną postępowania usprawniającego  prowadzonego u pacjenta kardiologicznego i angiologicznego.