środa, 28 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Fizjoterapia

Studia

Jednolite Magisterskie

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Kliniczne podstawy fizjoterapii w chirurgii
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Przedmioty programowe

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

KWF_12_I_S_01 - Anatomia człowieka,
PTZ_12_I_S_03 - Fizjologia człowieka,
PFIZ_12_I_S_15 - Patologia ogólna

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

prof. dr hab. M. Woźniewski, prof. zw.

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr M. Mraz, adiunkt,
dr hab. K. Węgrzynowska-Teodorczyk, prof. AWF Wrocław

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z podstawową wiedzą dotyczącą chorób leczonych chirurgicznie, metod tego leczenia  i jego następstw, rodzajów operacji i znieczuleń, metabolizmu pooperacyjnego, hormonalnej odpowiedzi na leczenie chirurgiczne, płucnych, zakrzepowo-zatorowych i krążeniowych powikłań pooperacyjnych, bólu pooperacyjnego, czynników ryzyka powikłań pooperacyjnych oraz organizacji pracy na oddziałach chirurgicznych

Opis przedmiotu

Przedmiot prowadzony jest w formie wykładów oraz ćwiczeń z pacjentami na oddziałach chirurgicznych.