środa, 28 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Fizjoterapia

Studia

Jednolite Magisterskie

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Kliniczne podstawy fizjoterapii w pulmonologii
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Przedmioty programowe

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

PTZ_12_I_S_01 - Anatomia,
KWF_13_S_I_22 - Fizjologia,
PKOS_12_I_S_15 - Patofizjologia

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

prof. dr hab. K. Rożek-Piechura, prof. zw.

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr n. med. W. Kucharski, adiunkt,
dr M. Piotrowska, adiunkt,
prof. dr hab. K. Rożek-Piechura, prof. zw.,
mgr W. Wierzejski, umowa zlecenie

Cel przedmiotu

Zapoznanie studenta z różnymi jednostkami chorobowymi z uwzględnieniem mechanizmu rozwijanych się zmian, ich odwracalności, mechanizmów kompensacyjnych i powiązań przyczynowo-skutkowych między objawami w pulmonologii.

Umiejętność opisu i interpretowania badań podmiotowych, przedmiotowych i czynnościowych oraz podstawowych jednostek chorobowych.

Umiejętność wykonywania podstawowych środków i metod fizjoteraopii mających zastosowanie u pacjentów z chorobami układu oddechowego.

Opis przedmiotu

Przedmiot dotyczy podstaw klinicznych w fizjoterapii pacjentów z chorobami układu oddechowego. W trakcie realizacji omawiane będą poszczególne jednostki chorób z zaburzeniami obturacyjnymi i  restrykcyjnymi oraz podstawowe środki i metody fizjoterapii wykorzystywane w tych jednostkach.  Interpretacja wyników badań podmiotowych, przedmiotowych i czynnościowych