środa, 28 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Fizjoterapia

Studia

Jednolite Magisterskie

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Kliniczne podstawy fizjoterapii w pediatrii i neurologii dziecięcej
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Przedmioty programowe

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

PKOS_12_I_S_09 - Anatomia,
PKOS_12_I_S_14 - Fizjologia

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr D. Wójtowicz, profesor Uczelni

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr A. Ptak, wykładowca,
dr J. Roshko, wykładowca,
dr D. Wójtowicz, profesor Uczelni

Cel przedmiotu

Uzyskanie wiedzy i umiejętności w interpretacji podstawowych jednostek i zespołów chorobowych wieku
rozwojowego w stopniu umożliwiającym racjonalne stosowanie środków fizjoterapeutycznych i planowanie
procesu fizjoterapii  dziecka i jego rodziny/najbliższego otoczenia.
Nabycie praktycznych umiejętności rozpoznawania zaburzeń rozwojowych u niemowląt, dzieci i młodzieży

Opis przedmiotu

Program obejmuje aspekty patologii wieku rozwojowego. Przedmiot obejmuje wiedzę o podstawowych
jednostkach i zespołach chorobowych wieku rozwojowego w stopniu umożliwiającym racjonalne
stosowanie środków terapeutycznych i planowanie procesu fizjoterapeutycznego dziecka  z uwzględnieniem pediatrii społecznej; podstawy badania podmiotowo-przedmiotowego w zakresie pediatrii i neurologii dziecięcej; przedstawienie wybranych badań diagnostycznych i funkcjonalnych dla potrzeb programowania fizjoterapii w pediatrii i neurologii dziecięcej.