środa, 28 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Fizjoterapia

Studia

Jednolite Magisterskie

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Terapia manualna
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j. angielski,
j.polski

Status przedmiotu

Przedmioty programowe

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

PKOS_12_I_S_09 - Anatomia,
FIZ_17_V_033 - Biomechanika (biomechanika stosowana i ergonomia, biomechanika kliniczna) ,
FIZ_17_V_035 - Kinezyterapia

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr A. Paluszak, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr hab. E. Demczuk-Włodarczyk, prof. AWF Wrocław,
dr A. Paluszak, adiunkt,
dr hab. T. Sipko, prof. AWF Wrocław

Cel przedmiotu

Umiejętność doboru i stosowania terapii zaburzeń czynnościowych narządu ruchu. Klasyfikowanie cech i rodzajów zaburzeń czynnościowych. Umiejętność wykonywania badania, interpretowania wyników oraz zaplanowania i wykonania leczenia z wykorzystaniem technik terapii manualnej.

Opis przedmiotu

Miejsce terapii manualnej w fizjoterapii. Podstawy biomechaniczne i fizjologiczne terapii manualnej. Objawy podrażnienia tkanek miękkich. Techniki terapii tkanek miękkich. Trakcje i mobilizacje stawów – metodyka, technika, zasady wykonywania. Wskazania i przeciwwskazania do wykonywania zabiegów terapii manualnej.