środa, 28 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Fizjoterapia

Studia

Jednolite Magisterskie

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Praktyka w pracowni fizykoterapii i kinezyterapii
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Praktyki

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

FIZ_17_V_001 - Anatomia (anatomia prawidłowa, funkcjonalna, rentgenowska, palpacyjna),
KFIZ_12_I_S_04 - Fizykoterapia,
FIZ_17_V_035 - Kinezyterapia,
PFIZ_12_I_S_14 - Kwalifikowana pierwsza pomoc medyczna

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

--- K. Rożek-Piechura, ---

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

-----

Cel przedmiotu

zbieranie wywiadu, badanie pacjenta dla potrzeb kinezyterapii, pomiary siły, zakresu ruchomości, zapoznanie się z zabiegami z zakresu kinezyterapii, asekuracja przy zabiegach kinezyterapeutycznych

Opis przedmiotu

Przedmiot zakłada praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy i umiejętności w zakresie zbierania wywiadu, badania pacjenta dla potrzeb kinezyterapii, pomiaru siły, zakresu ruchomości. Ponadto umożliwia praktyczne zapoznanie się z zabiegami z zakresu kinezyterapii , fizykoterapii i asekurację przy wykonywaniu ww zabiegów.