środa, 28 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Fizjoterapia

Studia

Jednolite Magisterskie

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Kliniczne podstawy fizjoterapii w psychiatrii
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Przedmioty programowe

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr hab. J. Szczepańska-Gieracha, prof. AWF Wrocław

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

-----

Cel przedmiotu

C1 Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami psychiatrii klinicznej.

Opis przedmiotu

W ramach przedmiotu "Podstawy psychiatrii" student pozna różne aspekty badania stanu psychicznego, pozna objawy i zespoły psychopatologiczne oraz klasyfikację zaburzeń psychicznych.