środa, 28 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Fizjoterapia

Studia

Jednolite Magisterskie

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Kliniczne podstawy fizjoterapii w kardiologii i kardiochirurgii
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Przedmioty programowe

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

KWF_12_I_S_01 - Anatomia człowieka,
KWF_12_I_S_18 - Fizjologia,
PKOS_12_I_S_15 - Patofizjologia

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr hab. K. Węgrzynowska-Teodorczyk, prof. AWF Wrocław

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr n. med. W. Kucharski, adiunkt,
dr E. Rudzińska, adiunkt,
dr hab. K. Węgrzynowska-Teodorczyk, prof. AWF Wrocław,
dr J. Wojcieszczyk-Latos, adiunkt

Cel przedmiotu

Zdobycie wiedzy w zakresie oceny  objawów klinicznych, metod leczenia wybranych schorzeń układu
krążenia i naczyń.

Umiejętność wykonania i interpretowania badań podmiotowych, przedmiotowych i czynnościowych niezbędnych dla zaplanowania odpowiedniej fizjoterapii u pacjenta kardiologicznego, kardiochirurgicznego i angiologicznego.


Opis przedmiotu

Przedmiot dotyczy podstaw klinicznych w fizjoterapii pacjentów z chorobami układu krążenia i naczyń obwodowych. W trakcie realizacji przedmiotu przedstawione będą zagadnienia dotyczące patomechanizmów, objawów klinicznych , podstawy diagnostyki i leczenia wybranych jednostek chorobowych. Student zapozna się z zasadami podmiotowego oraz przedmiotowego badania fizjoterapeutycznego, interpretacją wyników badań czynnościowych oraz podstawowych badań diagnostycznych niezbędnych w procesie rehabilitacji.