środa, 28 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Fizjoterapia

Studia

Jednolite Magisterskie

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Diety specjalistyczne
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Autorska oferta uczelni - Moduł II (Moduł I lub II do wyboru)

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

PTZ_12_I_S_01 - Anatomia,
KWF_13_S_I_09 - Biochemia,
PFIZ_12_I_S_10 - Biologia medyczna,
KTIR_12_I_S_21 - Fizjologia człowieka

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr D. Jakubiec, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr D. Jakubiec, adiunkt,
prof. dr hab. K. Sobiech, prof. zw.

Cel przedmiotu

C1. Poznanie współzależności między pożywieniem a jego przemianą w organizmie.

C2. Zdobycie wiedzy o racjonalnym odżywianiu się.

C3. Poznanie zaleceń żywieniowych, opartych na aktualnym stanie wiedzy oraz sposobów żywienia w różnych jednostkach chorobowych.

Opis przedmiotu

Miejsce dietetyki w układzie nauk biologicznych. Mechanizmy regulacyjne, pojecie głodu, sytości i apetytu, procesy trawienia, rola mikroflory jelitowej. Dieta – definicje, pojęcia. Składniki odżywcze – białka, węglowodany, tłuszcze, witaminy i składniki mineralne - źródła w żywieniu, rola i przemiany w organizmie, zapotrzebowanie organizmu. Białka, węglowodany i lipidy w żywieniu człowieka w zależności od wieku, obciążenia i stanu zdrowia. Zależności B:T:W w różnych dietach. Rola wody. Żywienie a choroby cywilizacyjne. Żywienie osób starszych i w podeszłym wieku. Żywienie osób z porażeniem po urazach kręgosłupa. Żywienie chorych ze stomią. Żywienie osób z rozległymi poparzeniami. Żywienie osób z chorobami neurodegeneracyjnymi (choroba Azheimera, choroba Parkinsona)