środa, 28 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Fizjoterapia

Studia

Jednolite Magisterskie

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Praktyka asystencka/wdrożeniowa
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Praktyki

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

FIZ_17_V_001 - Anatomia (anatomia prawidłowa, funkcjonalna, rentgenowska, palpacyjna),
PFIZ_12_I_S_14 - Kwalifikowana pierwsza pomoc medyczna

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

--- K. Rożek-Piechura, ---

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

-----

Cel przedmiotu

Zapoznanie się z charakterem pracy na stanowisku fizjoterapeuty, pracą zespołu terapeutycznego, obiegiem dokumentacji, rozmowa z pacjentem, zapoznanie się z charakterem pracy na oddziale klinicznym, zrozumienie pojęcia ruchu chorych, wykonywania prostych czynności pielęgnacyjnych, rozmowa z pacjentem 

Opis przedmiotu

Realizacja przedmiotu opiera się na zapoznaniu z charakterem pracy na stanowisku fizjoterapeuty, pracą zespołu terapeutycznego, obiegiem dokumentacji. Ponadto praktyczny charakter zajęć pozwala na rozmowę z pacjentem, zapoznanie się z charakterem pracy na oddziale klinicznym, zrozumienie pojęcia ruchu chorych. W ramach usamodzielniania studenta w pracy w zawodzie wykonywane są  proste czynności pielęgnacyjne.