środa, 28 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Fizjoterapia

Studia

Jednolite Magisterskie

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Medycyna fizykalna (fizykoterapia, balneoklimatologia, odnowa biologiczna)
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Przedmioty programowe

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

PSPORT_13_I_S_01 - Anatomia ,
KFIZ_12_I_S_04 - Fizykoterapia

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

mgr E. Jackowska, asystent

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr E. Boerner, starszy wykładowca,
dr A. Demidaś, adiunkt,
mgr E. Jackowska, asystent,
dr A. Pisula-Lewandowska, adiunkt,
dr B. Ratajczak, adiunkt

Cel przedmiotu

Poznanie czynników fizycznych stosowanych w lecznictwie, nauka zastosowania czynników fizycznych w terapii, nauka techniki zabiegów fizykalnych, poznanie aparatów do zabiegów fizykoterapeutycznych, umiejętność samodzielnego wykonywanie i planowania zabiegów fizykoterapeutycznych. Przedmiot ma na celu także zapoznanie się z szerszą gamą zabiegów fizykalnych stosowanych w fizykoterapii. Poznanie podstaw fizycznych i oddziaływania tych bodźców na organizm człowieka.

Opis przedmiotu


Przedmiot ma charakter zajęć praktycznych. Studenci poznają podstawy fizyczne niektórych prądów, oraz innych bodźców fizykalnych wykozystywanych w fizykoterapii.

W trakcie zajęć w sposób praktyczny wykonywane są zabiegi na aparatach do fizykoterapii, oraz poznajemy nowe urządzenia przystosowane do zabiegów fizykalnych.