środa, 28 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Fizjoterapia

Studia

Jednolite Magisterskie

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Psychologia stosowana




Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł II (Moduł I lub II do wyboru)

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr K. Bukowska, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr K. Bukowska, adiunkt,
dr M. Marks, adiunkt

Cel przedmiotu

Umożliwia zdobycie wiedzy dotyczącej wybranych narzędzi pomiaru stosowanych w psychologii oraz wykorzystania ich w pracy psychologa.

Umożliwia zdobycie wiedzy z zakresu procesów poznawczych, a także przygotowuje do

Umożliwia zdobycie wiedzy z zakresu wybranych zaburzeń zachowania i podstaw psychoterapii.

Umożliwia poszerzenie kompetencji społecznych, szczególnie w zakresie komunikacji i pracy grupowej.


Opis przedmiotu

W ramach przedmiotu student pozna wybrane właściwości psychiczne, procesy motywacyjne, emocjonalne, poznawcze oraz niektóre społeczne determinanty zachowania człowieka. Zapozna się z wybranymi zaburzeniami zachowania i podstawami psychoterapii. Poszerzy swoje kompetencje społeczne w zakresie komunikacji i pracy grupowej.