środa, 28 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Fizjoterapia

Studia

Jednolite Magisterskie

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Psychologia (psychologia ogólna, psychologia kliniczna, psychoterapia, komunikacja interpersonalna)
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł I (Moduł I lub II do wyboru)

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr K. Bukowska, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr K. Bukowska, adiunkt,
dr M. Marks, adiunkt

Cel przedmiotu

Umożliwia zdobycie wiedzy z zakresu wybranych dyspozycji psychicznych, procesów motywacyjnych i emocjonalnych oraz społecznych determinant zachowania człowieka, a także przygotowuje do wykorzystania jej w pracy zawodowej (w tym terapeutycznej) oraz w kontaktach interpersonalnych.

Umożliwia zdobycie wiedzy z zakresu procesów poznawczych, a także przygotowuje do wykorzystania jej w pracy zawodowej.

Umożliwia zdobycie wiedzy z zakresu wybranych zaburzeń zachowania i podstaw psychoterapii.

Umożliwia poszerzenie kompetencji społecznych, szczególnie w zakresie komunikacji i pracy grupowej.


Opis przedmiotu

W ramach przedmiotu student pozna wybrane właściwości psychiczne, procesy motywacyjne, emocjonalne, poznawcze oraz niektóre społeczne determinanty zachowania człowieka. Zapozna się z wybranymi zaburzeniami zachowania i podstawami psychoterapii. Poszerzy swoje kompetencje społeczne w zakresie komunikacji i pracy grupowej.