środa, 28 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Fizjoterapia

Studia

Jednolite Magisterskie

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Ekologia
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Autorska oferta uczelni

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr L. Górska-Kłęk, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr L. Górska-Kłęk, adiunkt

Cel przedmiotu

 Rozumienie podstawowych procesów ekologicznych.

 Rozumienie współzależności między organizmem a środowiskiem.

 Kształtowanie świadomości ekologicznej.

 Rozumienie wpływu wybranych zagrożeń środowiskowych na organizm człowieka

Opis przedmiotu

Opis przedmiotu

Domena ekologii, pojęcia ekologiczne. Czynniki środowiskowe a zdrowie. Promieniowanie jonizujące, rodzaje, skutki. Najczęściej występujące w środowisku przyrodniczym ksenobiotyki (kadm, rtęć, ołów), ich wpływ na organizm człowieka. Bioróżnorodność. Zanieczyszczenia. Żywność ekologiczna. Rola świadomości ekologicznej i ekologicznego stylu życia.