środa, 28 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Fizjoterapia

Studia

Jednolite Magisterskie

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Histologia
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Autorska oferta uczelni

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

prof. dr hab. med. P. Dzięgiel, prof. zw.

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

prof. dr hab. med. P. Dzięgiel, prof. zw.,
dr Z. Lewandowski, adiunkt,
dr M. Socha, adiunkt

Cel przedmiotu

Poznanie podstawowych pojęć i definicji z histologii. Poznanie budowy tkanek i narządów człowieka ze szczególnym uwzględnieniem budowy skóry. Zrozumienie zależności między budową i funkcją tkanek i wybranych narządów. Zjawisko adaptacji, regeneracji i kompensacji tkanek.

Opis przedmiotu

Cel przedmiotu jest realizowany w oparciu o następujące treści kształcenia: Budowa i funkcje tkanki nabłonkowej. Odnowa komórek nabłonkowych. Budowa, funkcje i podział tkanek łącznych. Odnowa komórek tkanki łącznej. Tkanka łączna właściwa. Budowa histologiczna ścięgna. Tkanka tłuszczowa żółta i brunatna. Tkanka chrzęstna – podział, budowa i funkcje. Budowa histologiczna dysków międzykręgowych. Powstawanie i wzrost chrząstki. Odżywianie i degeneracja chrząstki. Reperacja uszkodzeń chrząstki. Tkanka kostna – podział, budowa i funkcje. Budowa osteonu. Powstawanie, wzrost i modelowanie kości. Reperacja uszkodzeń kości. Krew. Komórki krwi, budowa naczyń krwionośnych. Tkanka mięśniowa. Mięsień szkieletowy. Mięsień sercowy. Budowa sarkomeru. Mięsień gładki. Przerost mięśnia szkieletowego. Regeneracja tkanek mięśniowych. Tkanka nerwowa. Komórki nerwowe. Włókna nerwowe. Budowa nerwu. Synapsa. Tkanka glejowa. Degeneracja i regeneracja w układzie nerwowym. Budowa histologiczna układu oddechowego. Budowa i funkcje skóry.