środa, 28 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Fizjoterapia

Studia

Jednolite Magisterskie

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Fizjoterapia ogólna

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Przedmioty programowe

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr hab. C. Giemza, prof. AWF Wrocław

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

-----

Cel przedmiotu

Określenie znaczenia i miejsca fizjoterapii w kompleksowej rehabilitacji.

Powiązanie fizjoterapii z innymi dziedzinami medycyny.

Zapoznanie z podstawowymi pojęciami stosowanymi w fizjoterapii.

Cele i zadania fizjoterapii.

Opis przedmiotu

Zajęcia będą prowadzone w formie wykładów oraz ćwiczeń. Na ćwiczeniach będzie stosowania forma seminaryjna z uwzględnieniem pracy własnej.