wtorek, 28 maja 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły ramówki

Ramówka: FIZ_18_V_S/N

Kierunek: Fizjoterapia

Nazwa
przedmiotu
Ogółem godzin przedmiotu 1 rok 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok
Sem. 1 Sem. 2 Sem. 3 Sem. 4 Sem. 5 Sem. 6 Sem. 7 Sem. 8 Sem. 9 Sem. 10
w ćw praca
własna
studenta /
doktoranta
w. ćw. Pkt
ects
w. ćw. Pkt
ects
w. ćw. Pkt
ects
w. ćw. Pkt
ects
w. ćw. Pkt
ects
w. ćw. Pkt
ects
w. ćw. Pkt
ects
w. ćw. Pkt
ects
w. ćw. Pkt
ects
w. ćw. Pkt
ects
I Przedmioty programowe
1.  Medycyna fizykalna (fizykoterapia, balneoklimatologia, odnowa biologiczna)
(FIZ_17_V_027)
30.0 70.0 75 15.0
30.0
3.0
15.0
40.0
4.0
2.  Anatomia (anatomia prawidłowa, funkcjonalna, rentgenowska, palpacyjna)
(FIZ_17_V_001)
30.0 75.0 70 15.0
45.0
4.0
15.0
30.0
3.0
3.  Biologia medyczna
(FIZ_17_V_002)
5.0 10.0 10 5.0
10.0
1.0
4.  Ekonomia i systemy ochrony zdrowia
(FIZ_17_V_010)
30.0 0 20 30.0
0
2.0
5.  Filozofia
(FIZ_17_V_011)
10.0 5.0 10 10.0
5.0
1.0
6.  Fizjoterapia ogólna
(FIZ_17_V_016)
45.0 15.0 40 30.0
0
2.0
15.0
15.0
2.0
7.  Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu
(FIZ_17_V_017)
30.0 60.0 60 15.0
30.0
3.0
15.0
30.0
3.0
8.  Genetyka
(FIZ_17_V_020)
5.0 10.0 10 5.0
10.0
1.0
9.  Biochemia
(FIZ_17_V_021)
15.0 20.0 15 15.0
20.0
2.0
10.  Demografia i epidemiologia
(FIZ_17_V_026)
15.0 0 10 15.0
0
1.0
11.  Masaż
(FIZ_17_V_028)
10.0 20.0 20 10.0
20.0
2.0
12.  Fizjologia (fizjologia ogólna, fizjologia wysiłku fizycznego, fizjologia bólu, diagnostyka fizjologiczna)
(FIZ_17_V_031)
15.0 45.0 40 15.0
45.0
4.0
13.  Farmakologia w fizjoterapii
(FIZ_17_V_032)
15.0 0 10 15.0
0
1.0
14.  Biomechanika (biomechanika stosowana i ergonomia, biomechanika kliniczna)
(FIZ_17_V_033)
15.0 30.0 30 15.0
30.0
3.0
15.  Patologia ogólna
(FIZ_17_V_034)
30.0 0 20 30.0
0
2.0
16.  Adaptowana aktywność fizyczna i sport osób z niepełnosprawnością
(FIZ_17_V_036)
15.0 45.0 40 15.0
15.0
2.0
0
30.0
2.0
17.  Metody specjalne fizjoterapii
(FIZ_17_V_042)
30.0 90.0 80 15.0
45.0
4.0
15.0
45.0
4.0
18.  Kliniczne podstawy fizjoterapii w ortopedii, traumatologii i medycynie sportowej
(FIZ_17_V_043)
30.0 15.0 30 30.0
15.0
3.0
19.  Kliniczne podstawy fizjoterapii w reumatologii
(FIZ_17_V_044)
10.0 5.0 10 10.0
5.0
1.0
20.  Kliniczne podstawy fizjoterapii w kardiologii i kardiochirurgii
(FIZ_17_V_045)
20.0 10.0 20 20.0
10.0
2.0
21.  Kliniczne podstawy fizjoterapii w psychiatrii
(FIZ_17_V_046)
10.0 5.0 10 10.0
5.0
1.0
22.  Kliniczne podstawy fizjoterapii w onkologii i medycyny paliatywnej
(FIZ_17_V_047)
10.0 5.0 10 10.0
5.0
1.0
23.  Kinezjologia
(FIZ_17_V_050)
15.0 30.0 5 15.0
30.0
2.0
24.  Terapia manualna
(FIZ_17_V_051)
10.0 20.0 20 10.0
20.0
2.0
25.  Kliniczne podstawy fizjoterapii w neurologii i neurochirurgii
(FIZ_17_V_052)
20.0 10.0 20 20.0
10.0
2.0
26.  Kliniczne podstawy fizjoterapii w pediatrii i neurologii dziecięcej
(FIZ_17_V_053)
10.0 5.0 10 10.0
5.0
1.0
27.  Kliniczne podstawy fizjoterapii w pulmonologii
(FIZ_17_V_054)
20.0 10.0 20 20.0
10.0
2.0
28.  Kliniczne podstawy fizjoterapii w chirurgii
(FIZ_17_V_055)
10.0 5.0 10 10.0
5.0
1.0
29.  Kliniczne podstawy fizjoterapii w ginekologii i położnictwie
(FIZ_17_V_056)
10.0 5.0 10 10.0
5.0
1.0
30.  Kliniczne podstawy fizjoterapii w geriatrii
(FIZ_17_V_057)
10.0 5.0 10 10.0
5.0
1.0
31.  Fizjoterapia w ortopedii i traumatologii i medycynie sportowej
(FIZ_17_V_058)
15.0 60.0 50 15.0
30.0
3.0
0
30.0
2.0
32.  Fizjoterapia w reumatologii
(FIZ_17_V_059)
15.0 15.0 20 15.0
15.0
2.0
33.  Fizjoterapia w kardiologii i kardiochirurgii
(FIZ_17_V_060)
15.0 45.0 40 15.0
45.0
4.0
34.  Fizjoterapia w psychiatrii
(FIZ_17_V_061)
15.0 15.0 20 15.0
15.0
2.0
35.  Fizjoterapia w onkologii i medycynie paliatywnej
(FIZ_17_V_062)
15.0 15.0 20 15.0
15.0
2.0
36.  Dydaktyka fizjoterapii
(FIZ_17_V_064)
20.0 10.0 20 20.0
10.0
2.0
37.  Kliniczne podstawy fizjoterapii w intensywnej terapii
(FIZ_17_V_065)
10.0 5.0 10 10.0
5.0
1.0
38.  Fizjoterapia w neurologii i neurochirurgii
(FIZ_17_V_066)
30.0 45.0 50 30.0
45.0
5.0
39.  Fizjoterapia w pulmonologii
(FIZ_17_V_067)
15.0 30.0 30 15.0
30.0
3.0
40.  Fizjoterapia w chirurgii
(FIZ_17_V_068)
15.0 15.0 20 15.0
15.0
2.0
41.  Fizjoterapia w ginekologii i położnictwie
(FIZ_17_V_069)
15.0 15.0 20 15.0
15.0
2.0
42.  Fizjoterapia w pediatrii
(FIZ_17_V_070)
15.0 30.0 30 15.0
30.0
3.0
43.  Fizjoterapia w geriatrii
(FIZ_17_V_071)
15.0 15.0 20 15.0
15.0
2.0
44.  Kinezyterapia
(FIZ_17_V_035)
30.0 90.0 80 15.0
45.0
4.0
15.0
45.0
4.0
45.  Terapia manualna w programowaniu rehabilitacji
(FIZ_17_V_074)
5.0 10.0 10 5.0
10.0
1.0
46.  Zdrowie publiczne
(FIZ_17_V_076)
15.0 15.0 20 15.0
15.0
2.0
47.  Statystyka
(FIZ_17_V_078)
10.0 20.0 20 10.0
20.0
2.0
48.  Fizjoprofilaktyka i promocja zdrowia
(FIZ_17_V_080)
15.0 25.0 10 15.0
25.0
2.0
49.  Diagnostyka funkcjonalna w dysfunkcjach układu ruchu
(FIZ_17_V_082)
15.0 30.0 30 15.0
30.0
3.0
50.  Fizykoterapia w programowaniu rehabilitacji w dysfunkcjach narządu ruchu
(FIZ_17_V_086)
5.0 10.0 10 5.0
10.0
1.0
51.  Masaż w programowaniu rehabilitacji w wieku rozwojowym
(FIZ_17_V_088)
5.0 10.0 10 5.0
10.0
1.0
52.  Wyroby medyczne (zaopatrzenie ortopedyczne), protetyka, ortotyka
(FIZ_17_V_090)
15.0 15.0 20 15.0
15.0
2.0
53.  Programowanie rehabilitacji w dysfunkcjach narządu ruchu - Biofeedback
(FIZ_17_V_096)
5.0 10.0 10 5.0
10.0
1.0
54.  Programowanie rehabilitacji w wieku rozwojowym
(FIZ_17_V_098)
30.0 30.0 40 30.0
30.0
4.0
55.  Metody specjalne w programowaniu rehabilitacji w wieku rozwojowym
(FIZ_17_V_075)
5.0 10.0 10 5.0
10.0
1.0
56.  Metodologia badań naukowych
(FIZ_17_V_077)
20.0 10.0 0 20.0
10.0
1.0
57.  Zarządzanie i marketing
(FIZ_17_V_079)
20.0 10.0 20 20.0
10.0
2.0
58.  Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach układu ruchu - fizjoterapia w wieku rozwojowym
(FIZ_17_V_081)
30.0 45.0 50 30.0
45.0
5.0
59.  Diagnostyka funkcjonalna w chorobach wewnętrznych
(FIZ_17_V_083)
20.0 40.0 40 20.0
40.0
4.0
60.  Masaż w programowaniu rehabilitacji w dysfunkcjach narządu ruchu
(FIZ_17_V_085)
5.0 10.0 10 5.0
10.0
1.0
61.  Programowanie rehabilitacji w chorobach wewnętrznych. Modele rehabilitacji w chorobach wewnętrznych i onkologii.
(FIZ_17_V_087)
15.0 30.0 30 15.0
30.0
3.0
62.  Fizykoterapia w programowaniu rehabilitacji w wieku rozwojowym
(FIZ_17_V_089)
5.0 10.0 10 5.0
10.0
1.0
63.  Diagnostyka funkcjonalna w wieku rozwojowym
(FIZ_17_V_093)
15.0 30.0 30 15.0
30.0
3.0
64.  Programowanie rehabilitacji w dysfunkcjach narządu ruchu
(FIZ_17_V_095)
30.0 60.0 60 30.0
60.0
6.0
65.  Programowanie rehabilitacji w chorobach wewnętrznych
(FIZ_17_V_097)
30.0 60.0 60 30.0
60.0
6.0
66.  Pierwsza pomoc przedmedyczna
(FIZ_17_V_005)
0 15.0 10 0
15.0
1.0
67.  Język obcy do wyboru (poziom B2+)
(FIZ_17_V_J001)
0 240.0 160 0
0
30.0
30.0
2.0
2.0
0
0
30.0
30.0
2.0
2.0
0
0
30.0
30.0
2.0
2.0
0
0
30.0
30.0
2.0
2.0
68.  Podstawy prawa (prawa własności intelektualnej, prawa medycznego, prawa cywilnego, prawa pracy)
(FIZ_17_V_009)
30.0 0 20 30.0
0
2.0
II Moduł I (Moduł I lub II do wyboru)
1.  Socjologia (ogólna, niepełnosprawnosci)
(FIZ_17_V_007)
20.0 10.0 20 20.0
10.0
2.0
2.  Bioetyka
(FIZ_17_V_012)
10.0 5.0 10 10.0
5.0
1.0
3.  Historia rehabilitacji
(FIZ_17_V_014)
15.0 0 10 15.0
0
1.0
4.  Biofizyka
(FIZ_17_V_003)
15.0 0 10 15.0
0
1.0
5.  Psychologia (psychologia ogólna, psychologia kliniczna, psychoterapia, komunikacja interpersonalna)
(FIZ_17_V_022)
30.0 15.0 30 30.0
15.0
3.0
6.  Pedagogika (pedagogika ogólna, pedagogika specjalna)
(FIZ_17_V_024)
20.0 10.0 20 20.0
10.0
2.0
III Moduł II (Moduł I lub II do wyboru)
1.  Socjologia kultury
(FIZ_17_V_008)
20.0 10.0 20 20.0
10.0
2.0
2.  Psychopedagogika
(FIZ_17_V_025)
20.0 10.0 20 20.0
10.0
2.0
3.  Fizyka człowieka
(FIZ_17_V_004)
15.0 0 10 15.0
0
1.0
4.  Historia kultury fizycznej
(FIZ_17_V_015)
15.0 0 10 15.0
0
1.0
5.  Psychologia stosowana
(FIZ_17_V_023)
30.0 15.0 30 30.0
15.0
3.0
6.  Etyka społeczna
(FIZ_17_V_013)
10.0 5.0 10 10.0
5.0
1.0
IV Autorska oferta uczelni
1.  Histologia
(FIZ_17_V_018)
15.0 15.0 20 15.0
15.0
2.0
2.  Socjologia niepełnosprawności i rehabilitacji
(FIZ_17_V_039)
10.0 5.0 10 10.0
5.0
1.0
3.  Balneoklimatologia
(FIZ_17_V_063)
15.0 0 10 15.0
0
1.0
4.  Neurofizjologia ruchu człowieka
(FIZ_17_V_084)
15.0 30.0 30 15.0
30.0
3.0
5.  Etyka pracy fizjoterapeuty
(FIZ_17_V_041)
10.0 5.0 10 10.0
5.0
1.0
6.  Analiza i interpretacja artykułów naukowych
(FIZ_17_V_092)
0 15.0 10 0
15.0
1.0
7.  Masaż tensegracyjny
(FIZ_17_V_040)
0 30.0 20 0
30.0
2.0
8.  Integracja psychosomatyczna
(FIZ_17_V_030)
0 15.0 10 0
15.0
1.0
9.  Ekologia
(FIZ_17_V_019)
15.0 0 10 15.0
0
1.0
10.  Odnowa biologiczna i SPA
((FIZ_17_V_073)
0 15.0 10 0
15.0
1.0
11.  Fizjologia wysiłku fizycznego
(FIZ_17_V_049)
10.0 20.0 20 10.0
20.0
2.0
V Autorska oferta uczelni - Moduł I (Moduł I lub II do wyboru)
1.  Dietetyka ogólna
(FIZ_17_V_037)
15.0 15.0 20 15.0
15.0
2.0
VI Autorska oferta uczelni - Moduł II (Moduł I lub II do wyboru)
1.  Diety specjalistyczne
(FIZ_17_V_038)
15.0 15.0 20 15.0
15.0
2.0
VII Praktyki
1.  Praktyka asystencka/wdrożeniowa
(FIZ_17_V_029)
0 60.0 0 0
60.0
2.0
2.  Praktyka w zakresie fizjoterapii klinicznej
(FIZ_17_V_091)
0 180.0 0 0
180.0
6.0
3.  Praktyka w zakresie fizjoterapii klinicznej dzieci i osób dorosłych (w ortopedii, reumatologii, chorób wewnętrznych, pulmonologii, kardiologii, neurologii, onkologii)
(FIZ_17_V_072)
0 180.0 0 0
180.0
6.0
4.  Praktyka w pracowni fizykoterapii i kinezyterapii
(FIZ_17_V_048)
0 180.0 0 0
180.0
6.0
5.  Praktyka ciągła - wybieralna
(FIZ_17_V_099)
0 950.0 0 0
475.0
19.0
0
475.0
19.0
VIII Praca magisterska
1.  Praca magisterska
(FIZ_17_V_100)
0 0.0 450 0
0.0
10.0
0
0.0
8.0
2.  Obrona pracy magisterskiej
(XFIZ_17_V_002)
0 0.0 50 0
0.0
2.0
3.  Seminarium magisterskie
(FIZ_17_V_094)
0 30.0 20 0
30.0
2.0
IX Przedmioty programowe - Przedmiot do wyboru: Wychowanie Fizyczne (student wybiera jeden przedmiot)
1.  Judo
(FIZ_17_V_wf_002)
0 30.0 0 0
30.0
0.0
2.  Koszykówka
(FIZ_17_V_wf_003)
0 30.0 0 0
30.0
0.0
3.  Pilates
(FIZ_17_V_wf_004)
0 30.0 0 0
30.0
0.0
4.  Badminton
(FIZ_18_V_wf_001)
0 30.0 0 0
30.0
0.0
5.  Siatkówka halowa
(FIZ_18_V_wf_002)
0 30.0 0 0
30.0
0.0
6.  Lekkoatletyczne formy kształcenia motoryki człowieka
(FIZ_18_V_wf_003)
0 30.0 0 0
30.0
0.0
X Przedmiot do wyboru z aktywności fizycznej (student wybiera jeden przedmiot w semestrze)
1.  Tańce nowoczesne
(FIZ_17_V_af_006)
0 30.0 20 0
30.0
2.0
2.  Przedmiot do wyboru z aktywności fizycznej
(XPWFIZ_14_I_001)
0 60.0 40 0
30.0
2.0
0
30.0
2.0
3.  Aerobik klasyczny
(FIZ_17_V_af_001)
0 30.0 20 0
30.0
2.0
4.  Fitness z przyborami
(PWFIZ_15_I_af001)
0 30.0 20 0
30.0
2.0
5.  Ultimate Frisbee
(TZ_17_I_af_003)
0 30.0 20 0
30.0
2.0
6.  Nordic walking
(FIZ_17_V_af_005)
0 30.0 20 0
30.0
2.0
7.  Judo
(FIZ_17_V_af_003)
0 30.0 20 0
30.0
2.0
8.  Unihokej
(FIZ_17_V_af_004)
0 30.0 20 0
30.0
2.0
9.  Badminton
(FIZ_17_V_af_002)
0 60.0 40 0
30.0
2.0
0
30.0
2.0
10.  Ju-jitsu
(PWFIZ_15_I_af004)
0 30.0 20 0
30.0
2.0
XI Przedmiot do swobodnego wyboru - teoretyczny (student wybiera jeden przedmiot w semestrze)
1.  Przedmiot do wyboru teoretyczny
(XPWFIZ_17_V_001)
30.0 0 20 30.0
0
2.0
XII Przedmiot do swobodnego wyboru - teoretyczny (student wybiera dwa przedmioty w semestrze)
1.  Przedmiot do wyboru teoretyczny
(XPWFIZ_14_I_002)
30.0 0 20 30.0
0
2.0
2.  Elementy fitoterapii
(FIZ_17_V_PT1_003)
30.0 0 20 30.0
0
2.0
3.  Gimnastyka zdrowotna z elementami Tai Chi
(FIZ_17_V_PT1_004)
30.0 0 20 30.0
0
2.0
4.  Terenoterapia
(FIZ_17_V_PT1_005)
30.0 0 20 30.0
0
2.0
5.  Wprowadzenie do technik relaksacyjnych
(FIZ_17_V_PT1_006)
30.0 0 20 30.0
0
2.0
6.  Wellness & SPA
(FIZ_18_V_PT1_001)
30.0 0 20 30.0
0
2.0
7.  Etyczne aspekty rehabilitacji seksualnej
(FIZ_18_V_PT1_002)
30.0 0 20 30.0
0
2.0