czwartek, 18 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Fizjoterapia

Studia

II stopnia

Profil

Praktyczny i ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Psychiczne podłoże choróbForma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Niestacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 --- --- ---
2 4 10.0 25.0 3.0
Suma 10.0 25.0 3.0

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Przedmioty kierunkowe.

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

KFIZ_12_I_S_23 - Fizjoterapia kliniczna w innych specjalnościach: psychiatria

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr hab. J. Szczepańska-Gieracha, prof. AWF Wrocław

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr hab. J. Szczepańska-Gieracha, prof. AWF Wrocław

Cel przedmiotu

Poznanie podłoża psychicznego schorzeń somatycznych oraz podstaw diagnostyki i leczenia schorzeń psychosomatycznych.

Opis przedmiotu

W ramach przedmiotu "Psychiczne podłoże chorób" student pozna aktualne teorie dotyczące psychicznego podłoża wybranych chorób somatycznych. Nauczy się rozpoznawać czynniki psychiczne odpowiedzialne za powstawanie i przebieg chorób psychosomatycznych. Pozna testy przesiewowe służące do diagnozy wybranych parametrów stanu psychicznego. Nauczy się planować proces fizjoterapii z uwzględnieniem czynników natury psychicznej, które są przyczyną choroby bądź utrudniają proces leczenia i rehabilitacji.