czwartek, 18 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Fizjoterapia

Studia

II stopnia

Profil

Praktyczny i ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Prozdrowotny styl życiaForma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Niestacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 10.0 25.0 3.0
Suma 10.0 25.0 3.0

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Przedmioty kierunkowe.

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

PFIZ_12_II_S_25 - Zdrowie publiczne

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

prof. dr hab. F. Fink-Lwow, prof. zw.

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

mgr J. Dadacz, asystent,
prof. dr hab. F. Fink-Lwow, prof. zw.

Cel przedmiotu

C1. Poznanie behawioralnych czynników ryzyka chorób przewlekłych jako podstawa  prozdrowotnej modyfikacji stylu życia w aspekcie negatywnych mierników zdrowia.

C2. Poznanie metod niwelowania uzależnień w zależności od wieku, statusu ekonomicznego i uwarunkowań kulturowych.

C3. Praktyczne poznanie metod aktywizujących ze szczególnym uwzględnieniem zajęć warsztatowych w odniesieniu do dzieci oraz osób dorosłych o zróżnicowanym statusie wykształcenia.

C4. Praktyczne poznanie i realizacja potencjalnych programów edukacyjno-profilaktycznych i promocji zdrowia ze szczególnym uwzglednieniem modyfikacji behawioralnych czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych w zależności od płci i wieku. 

Opis przedmiotu

Poznanie behawioralnych czynników ryzyka chorób przewlekłych jako podstawy prozdrowotnej modyfikacji stylu życia w aspekcie negatywnych mierników zdrowia pozwolające na identyfikowanie ryzyka chorób oraz proponowanie działań w zakresie profilaktyki. Z kolei opanowanie   metod niwelowania uzależnień w zależności od  wieku, statusu ekonomicznego i uwarunkowań kulturowych da studentowi narzędzie podnoszące jego kompetencje jako promotora zdrowia i podjęcie działań oraz współpracy z przedstawicielami innych zawodów . Przedmiot umożliwia praktyczne poznanie i zastosowanie metod aktywizujących ze szczególnym uwzględnieniem zajęć warsztatowych w odniesieniu do dzieci oraz osób dorosłych i osób chorych  a także umiejętność konstruowania lokalnych programów promocji zdrowia oraz w zakresie edukacji jako narzędzia w profilaktyce chorób.