czwartek, 18 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Fizjoterapia

Studia

II stopnia

Profil

Praktyczny i ogólnoakademicki

Specjalność

Fizjoterapia

Nazwa przedmiotu

Diagnostyka funkcjonalna i programowanie fizjoterapii w chorobach wewnętrznychForma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Niestacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 10.0 25.0 3.0
Suma 10.0 25.0 3.0

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Przedmioty kierunkowe.

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

FIZ_17_V_001 - Anatomia (anatomia prawidłowa, funkcjonalna, rentgenowska, palpacyjna),
KTIR_12_I_S_21 - Fizjologia człowieka,
KFIZ_12_I_S_24 - Fizjoterapia kliniczna w innych specjalnościach: chirurgia,
KFIZ_12_I_S_22 - Fizjoterapia kliniczna w innych specjalnościach: geriatria,
KFIZ_12_I_S_20 - Fizjoterapia kliniczna w innych specjalnościach: kardiologia,
KFIZ_12_I_S_26 - Fizjoterapia kliniczna w innych specjalnościach: onkologia i medycyna paliatywna,
KFIZ_12_I_S_21 - Fizjoterapia kliniczna w innych specjalnościach: pulmonologia,
PKOS_12_I_S_15 - Patofizjologia

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr hab. I. Malicka, prof. AWF Wrocław

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr K. Bulińska, adiunkt,
dr J. Hanuszkiewicz, adiunkt,
dr I. Krysiak-Zielonka, adiunkt,
dr n. med. W. Kucharski, adiunkt,
dr J. Wojcieszczyk-Latos, adiunkt

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z badaniami diagnostycznymi i funkcjonalnymi jako podstawą tworzenia, weryfikacji i modyfikacji programu rehabilitacji, zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie diagnostyki funkcjonalnej w fizjoterapii w kardiologii - chorobach serca i naczyń obwodowych, diabetologii, pulmonologii, onkologii, geriatrii i chirurgii. Wypracowanie umiejętności kontroli i weryfikacji stanu funkcjonalnego pacjenta w procesie usprawniania w chorobach wewnętrznych i geriatrii.

Opis przedmiotu

Kształcenie w zakresie diagnostyki funkcjonalnej w chorobach wewnętrznych obejmuje badania diagnostyczne i funkcjonalne pozwalające na opracowanie właściwego, indywidualnego programu usprawniania pacjentów z chorobami układu krążenia i naczyń, układu oddechowego, pacjentów onkologicznych, geriatrycznych oraz z zaburzeniami metabolicznymi. Określenie aktualnego stanu funkcjonalnego, tolerancji wysiłku, wydolności oraz sprawności jako ważny wskaźnik skuteczności leczenie zachowawczego lub operacyjnego, określenia możliwości pacjenta do podjęcia rehabilitacji wraz z przygotowaniem odpowiednich zaleceń postępowania  fizjoterapeutycznego. Kontrola efektywności procesu fizjoterapii oraz prowadzenie odpowiedniej dokumentacji.