czwartek, 18 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Fizjoterapia

Studia

II stopnia

Profil

Praktyczny i ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Diagnostyka funkcjonalna i programowanie fizjoterapii w dysfunkcjach narządu ruchuForma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Niestacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 15.0 25.0 3.0
Suma 15.0 25.0 3.0

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Przedmioty kierunkowe.

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

PTZ_12_I_S_01 - Anatomia,
PFIZ_12_I_S_11 - Biomechanika,
PSPORT_13_I_S_17 - Fizjologia,
KFIZ_12_I_S_05 - Technika ćwiczeń w kinezyterapii

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr A. Dębiec-Bąk, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr A. Dębiec-Bąk, adiunkt,
dr hab. inż. A. Dziuba-Słonina, profesor Uczelni,
dr hab. M. Mraz, profesor Uczelni,
dr J. Piechura, adiunkt,
prof. dr hab. A. Skrzek, prof. zw.,
dr D. Wójtowicz, profesor Uczelni

Cel przedmiotu

 

Zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie doboru badań diagnostycznych i funkcjonalnych dla potrzeb tworzenia, weryfikacji i modyfikacji programu rehabilitacji osób dorosłych i dzieci z dysfunkcjami narządu ruchu oraz układu nerwowego

Nabycie umiejętności programowania rehabilitacji osób dorosłych i dzieci z dysfunkcjami narządu ruchu oraz układu nerwowego dostosowanej do stanu klinicznego i celów kompleksowej rehabilitacji, z uwzględnieniem regeneracji, kompensacji i adaptacji


Opis przedmiotu

Przedmiot obejmuje zakres badań diagnostycznych i funkcjonalnych potrzebnych w trakcie procesu planowania, realizacji oraz modyfikacji postępowania fizjoterapeutycznego u osób dorosłych i dzieci z dysfunkcjami narządu ruchu oraz układu nerwowego.

Student nabywa umiejętności kompleksowego wykorzystania  i zastosowania metod diagnostycznych z doborem odpowiedniego postępowania terapeutycznego.