czwartek, 18 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Fizjoterapia

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Wybrana dyscyplina sportu osób niepełnosprawnych - pływanie osób niepełnosprawnychForma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Niestacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 40.0 0 3.0
2 3 0 30.0 3.0
2 4 0 30.0 3.0
Suma 40.0 60.0 9.0

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Przedmioty do wyboru: Ścieżki specjalizacyjne - wybór jednej ścieżki z puli proponowanych w ramach przedmiotów do wyboru, która będzie realizowana od semestru 2 do 4

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr W. Seidel, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr W. Seidel, adiunkt

Cel przedmiotu

C1 Pozyskanie wiedzy dotyczącej możliwości uprawiania pływania przez osoby niepełnosprawne w zależności od rodzaju i stopnia dysfunkcji

C2 Pozyskanie wiedzy dotyczącej przepisów oraz techniki jak również indywidualnych metod prowadzenia treningu w zależności od rodzaju i stopnia dysfunkcji

C3 Zaznajomienie studentów z wiedzą teoretyczną i praktyczną dotyczącą metodyki treningu sportowego niepełnosprawnych pływaków w zależności od stopnia i rodzaju dysfunkcji. Przygotowanie studentów do praktycznego prowadzenia zajęć w wodzie z osobami niepełnosprawnymi z uwzględnieniem rodzaju i stopnia dysfunkcji.

C4 Pozyskanie wiedzy dotyczącej dostosowania techniki pływania w zależności od rodzaju i stopnia dysfunkcji Opanowanie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych z zakresu nauczania i doskonalenia sportowych technik pływackich w zależności od niepełnosprawności.

C5. Umiejętność organizacji i prowadzenia szkolenia sportowego w pływaniu w początkowym etapie dla osób niepełnosprawnych. Umiejętność organizacji i zabezpieczania zawodów pływackich na szczeblu podstawowym z udziałem osób niepełnosprawnych.

Opis przedmiotu

Przedmiot realizowany przez 3 semestry w formie wykładów i ćwiczeń. Ma on na celu przygotowanie studentów do prowadzenia i zabezpieczenia zajęć w wodzie z osobami niepełnosprawnymi. Wymaganiem wstępnym jest umiejętność przepłynięcia 100 metrów stylem zmiennym w czasie poniżej 2 minut oraz ocena techniki każdego stylu. Po ukończeniu przedmiotu student powinien posiadać wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne do prowadzenia zajęć w wodzie z osobami niepełnosprawnymi. Zajęcia odbywają się w formie teoretycznej (wykłady i zajęcia seminaryjne) oraz w formie praktycznej poprzez naukę i doskonalenie techniki pływania oraz prowadzenie zajęć z osobami niepełnosprawnymi na bazie sekcji pływania WZSN "Start" Wrocław. Przedmiot kończy się egzaminem komisyjnym