czwartek, 18 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Fizjoterapia

Studia

II stopnia

Profil

Nieokreślony

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Diagnostyka funkcjonalna i programowanie fizjoterapiiForma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Niestacjonarne 1 1 10.0 25.0 3.0
Suma 10.0 25.0 3.0

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

-----

Status przedmiotu

Przedmioty kierunkowe.

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr A. Paluszak, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr hab. W. Andrzejewski, prof. AWF Wrocław,
dr hab. E. Bieć, prof. AWF Wrocław,
dr A. Demidaś, adiunkt,
mgr E. Jackowska, asystent,
dr hab. K. Kassolik, prof. AWF Wrocław,
dr A. Paluszak, adiunkt,
dr A. Pisula-Lewandowska, adiunkt,
dr B. Ratajczak, adiunkt,
dr I. Wilk, adiunkt,
dr D. Wojna, adiunkt

Cel przedmiotu

C1 - Diagnostyka stanu pacjenta pod kątem fizykoterapeutycznym.

C2 - Planowanie rehabilitacji pod kątem fizykoterapii.

C3 - Kształtowanie wiedzy z zakresu stawiania diagnozy dla potrzeb masażu leczniczego

C4 - Kształcenie umiejętności dokonania oceny stanu pacjenta dla potrzeb masażu leczniczego

C5 - Kształcenie umiejętności planowania zabiegu masażu leczniczego na podstawie stanu pacjenta

C6 - Kształcenie umiejętności interpretacji wyników prowadzonej terapii (masażu) w kontekście dalszego planowania terapii

C7 - Kształtowanie wiedzy z zakresu diagnostyki na potrzeby kinezyterapii

C8 - Kształtowanie umiejętności oceny stanu funkcjonalnego narządu ruchu na potrzeby kinezyterapii

C9 - Kształtowanie umiejętności planowania zabiegu kinezyterapeutycznego w zależności od stanu funkcjonalnego pacjenta

C10 - Kształtowanie umiejętności oceny wyników kinezyterapii

Opis przedmiotu

-----