czwartek, 18 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Fizjoterapia

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Socjologia niepełnosprawności i rehabilitacjiForma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Niestacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 15.0 5.0 2.0
Suma 15.0 5.0 2.0

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j. angielski,
j. rosyjski,
j.polski

Status przedmiotu

Przedmioty podstawowe

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

PKOS_12_I_S_02 - Socjologia

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr M. Kuśnierz, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr R. Bugaj, adiunkt,
dr M. Kuśnierz, adiunkt

Cel przedmiotu

C1. Poznanie ICF jako modelu bio-psycho-społecznego niepełnosprawności
C2. Zapoznanie z wybranymi modelami i narzędziami używanymi w wielozawodowym kontekście rehabilitacji
C3. Wykorzystanie wybranych narzędzi oraz kompetencji fizjoterapeutycznych (ENPHE) w pracy z Klientem
C4 Zachowanie autonomii własnej oraz uznawanie autonomii osób z dysfunkcjami oraz wartości kulturowych, a także z zaangażowana współpraca ze znaczącymi innymi Klientów.

Opis przedmiotu

Przedmiot pozwala wejść w posiadanie wiedzy, umiejętności i postaw z zakresu oceny i interpretacji danych, planowania i wdrażania interwencji, ewaluacji, systemu ochrony zdrowia, zachowań profesjonalnych, zarządzania i badań naukowych w kontekście społecznym.