czwartek, 18 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Fizjoterapia

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

Fizjoterapia

Nazwa przedmiotu

Psychologia kliniczna i psychoterapiaForma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Niestacjonarne 1 1 15.0 5.0 2.0
Suma 15.0 5.0 2.0

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Przedmioty podstawowe

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

KWF_12_I_S_21 - Psychologia 1

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr S. Świtała, asystent

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr K. Bukowska, adiunkt,
dr K. Kajdan, asystent,
dr M. Marks, adiunkt,
dr S. Świtała, asystent

Cel przedmiotu

  1. Zrozumienie, przyswojenie i eksplanacja czynników psychicznych i społecznych determinujących zachowanie człowieka oraz przygotowanie do wykorzystania ich w pracy zawodowej (w tym terapeutycznej) oraz kontaktach interpersonalnych.

  2. Poznanie i zrozumienie własnych cech osobowości w kontekście indywidualnej odporności na stres i podstawowych umiejętności regulacji emocji w sytuacjach typowych i trudnych. Rozpoznanie objawów klinicznych chorób psychicznych.

  3. Zrozumienie i przyswojenie zasad komunikowania społecznego oraz przygotowanie do wykorzystania ich w pracy zawodowej (w tym terapeutycznej) i kontaktach interpersonalnych.

Opis przedmiotu

Po osiągnięciu przez studentów wstępnych wymagań dotyczących dotyczących wiedzy na temat psychologicznych uwarunkowań zachowania i funkcjonowania człowieka, będą mogli oni poznać zaburzenia zachowania wymagające leczenia farmakologicznego lub/i terapeutycznego.