czwartek, 18 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Fizjoterapia

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Neurofizjologia ruchu człowiekaForma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Niestacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 10.0 30.0 4.0
Suma 10.0 30.0 4.0

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Przedmioty podstawowe

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

PFIZ_12_I_S_07 - Anatomia prawidłowa funkcjonalna,
PFIZ_12_I_S_11 - Biomechanika,
PSPORT_13_I_S_17 - Fizjologia,
KTIR_13_S_I_16 - Fizjologia człowieka,
KFIZ_12_I_S_18 - Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu: neurologia i neurochirurgia,
PFIZ_12_I_S_13 - Kinezjologia

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

prof. dr hab. K. Kisiel-Sajewicz, profesor Uczelni

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

mgr S. Chomiak, umowa zlecenie,
dr D. Janecki, asystent,
mgr B. Kamiński, asystent,
dr Ł. Kamiński, wykładowca,
prof. dr hab. K. Kisiel-Sajewicz, profesor Uczelni,
prof. dr hab. J. Marusiak, prof. nadzw.,
dr J. Mencel, asystent

Cel przedmiotu

Poszerzenie wiadomości na temat budowy i czynności układu nerwowego oraz narządu ruchu człowieka. Poznanie mechanizmów planowania, wykonywania i kontroli ruchów człowieka. Poznanie metod neurofizjologicznych mających zastosowanie w badaniach ruchu człowieka, diagnostyce i rehabilitacji.

Opis przedmiotu

Przedmiot umożliwia poszerzenie wiadomości z dziedziny nauki o ruchu człowieka z uwzględnieniem teoretycznych aspektów planowania, kontroli i przebiegu ruchu u osób zdrowych i u osób z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego. Zajęcia laboratoryjne z tego przedmiotu pozwolą na praktyczne zapoznanie się z neurofizjologicznymi metodami badań i rehabilitacji.