czwartek, 18 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Fizjoterapia

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Podstawy farmakologiiForma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Niestacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 --- --- ---
2 4 10.0 0 1.0
Suma 10.0 0 1.0

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Przedmioty podstawowe

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

KWF_12_I_S_01 - Anatomia człowieka,
PSPORT_13_I_S_08 - Biochemia,
PTZ_12_I_S_03 - Fizjologia człowieka,
PKOS_12_I_S_13 - Histologia,
PFIZ_12_I_S_15 - Patologia ogólna

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

prof. dr hab. med. P. Dzięgiel, prof. zw.

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

prof. dr hab. med. P. Dzięgiel, prof. zw.

Cel przedmiotu

Umiejętność opisu i interpretacji podstawowych pojęć z zakresu farmakologii ogólnej i szczegółowej wraz z kompetencjami stosowania leków w zabiegach fizjoterapeutycznych w oparciu o podstawową wiedzę dotyczącą ich działania.

Opis przedmiotu

Dokonana zostanie prezentacja podstawowych wiadomości z zakresu farmakologii ogólnej w oparciu o posiadane przez studentów wiadomości z zakresu anatomii, fizjologii, histologii oraz patologii ogólnej. Przedstawione zostaną zagadnienia związane z farmakologią szczegółową, przede wszystkim związane z terapią zakażeń, stosowaniem środków przeciwbólowych oraz preparatów witaminowych. Szczególna uwaga zostanie poświęcona zagadnieniom zastosowania farmakologii w fizjoterapii.Tematy zostaną zrealizowane podczas wykładów a uwaga studentów zostanie zwrócona na zagadnienia przydatne w pracy fizjoterapeuty. Wiedza oraz umiejętności będą weryfikowane podczas trwania przedmiotu a ocenę końcową stanowić będzie wynik  kolokwium testowego.