czwartek, 18 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Fizjoterapia

Studia

II stopnia

Profil

Praktyczny i ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Zagadnienia prawne dla fizjoterapeutyForma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Niestacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 --- --- ---
2 4 10.0 0 1.0
Suma 10.0 0 1.0

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Przedmioty podstawowe

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

PFIZ_12_II_S_23 - Ekonomia i systemy ochrony zdrowia

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr hab. A. Chwałczyńska, prof. AWF Wrocław

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr hab. A. Chwałczyńska, prof. AWF Wrocław

Cel przedmiotu


  1. Poznanie podstawowych elementów z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy, prawa handlowego
  2. Poznanie podstawowych aspektów prawnych dotyczących osoby niepełnosprawnej
  3. Poznanie aspektów prawnych związanych z fizjoterapią i prawem medycznym
  4. Poznaie aspektów prawnych związanych z prowadzeniem działalności
  5. Poznanie aspektów prawnych związanych z ochroną własności intelektualnej

Opis przedmiotu

Podstawowe pojęcia prawa: systemy pra­wa, podmioty prawa, wykładnia prawna. Prawo cywilne: umowy cywilnoprawne. Elementy prawa gospodarczego i administracyjnego - działalność gospodarcza . Prawo pracy – nawiązanie i ustanie stosunku pracy, uprawnienia i obowiązki pracodawcy i pracownika.  Opieka zdrowotna w świetle prawa. Prawne uregulowania funkcjonowania jednostek służby zdrowia. Status prawny fizjoterapeuty. Ochrona prawna dóbr pacjenta. Odpowiedzialność cywilna i zawodowa fizjoterapeuty. Eksperyment naukowy i medyczny w świetle prawa. Prawo wynalazcze i prawo autorskie w praktyce fizjoterapeutycznej. Ochrona własności intelektualnej.