czwartek, 18 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Fizjoterapia

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Pedagogika specjalnaForma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Niestacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 15.0 5.0 2.0
Suma 15.0 5.0 2.0

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j. angielski,
j.polski

Status przedmiotu

Przedmioty podstawowe

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

PFIZ_12_I_S_16 - Pedagogika ogólna, andragogika

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr J. Gnitecka, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr J. Gnitecka, adiunkt,
dr A. Nowak, adiunkt,
prof. dr hab. M. Sekułowicz, prof. zw.

Cel przedmiotu

1. Umożliwienie zdobycia wiedzy pozwalającej na rozpoznanie i opisanie najważniejszych problemów niepełnosprawności. 2. Umożliwienie nabycia umiejętności pomocy osobom z niepełnosprawnością w różnych typach zaburzeń i nieprawidłowości w rozwoju 3. Kształtowanie wrażliwości na odmienności wynikające z niepełnosprawności 4. Ukształtowanie u studentów kreatywności w projektowaniu pracy z dziećmi niepełnosprawnymi.

Opis przedmiotu

Przedmiot "Pedagogika specjalna" umożliwia poznanie podstawowych właściwości funkcjonowania osób z różnym rodzajem niepełnosprawności oraz niedostosowanych społecznie, w tym możliwości i ograniczeń. Daje możliwość uzyskania podstawowej wiedzy z zakresu edukacji i rehabilitacji jednostek z niepełnosprawnością. Przyczynia się do zdobycia orientacji w zagadnieniach pedagogiki leczniczej i terapeutycznej, co stanowi bazę do tworzenia programów pedagogiczno– terapeutycznych dla pacjentów wymagających trwałej i systematycznej opieki medycznej.