czwartek, 18 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Fizjoterapia

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Zarządzanie i marketing w służbie zdrowiaForma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Niestacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 15.0 5.0 2.0
Suma 15.0 5.0 2.0

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Przedmioty podstawowe

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr hab. A. Chwałczyńska, prof. AWF Wrocław

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr hab. A. Chwałczyńska, prof. AWF Wrocław

Cel przedmiotu

  1. Zapoznanie z podstawowymi pojęciami z zakresu zarządzania, zarządzania strategicznego
  2. Zapoznanie z pojęciem analizy strategicznej
  3. Zapoznanie z pojęciem  zarządzania zasobami ludzkimi
  4. Pojęcie kosztów w działalności fizjoterapeutycznej, ubezpieczenia pracowanicze
  5. Zapoznanie ze  sposobami obniżki kosztów poprzez określone modele zarządzania
  6. Zapoznanie z zasadami zarządzania jednostką służby zdrowia
  7. Zapoznanie z prawem spółek handlowych i prawnymi podstawami działalności gospodarczej
  8. Zapoznanie z pojęciem Biznes planu
  9. Stworzenie biznes planu  z kosztorysem dla nowej działalności fizjoterapeutycznej
  10. Zapoznanie z zasadami prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej

Opis przedmiotu

Podstawowe zagadnienia dotyczące zarządzania: pojęcie zarządzania, historia (ewolucja) zarządzania, różne formy zarządzania w zależności od potrzeb przedsiębiorstwa. Struktura organizacyjna w firmie, opracowanie zapotrzebowania kadrowego, zarządzanie zasobami ludzkimi. Podstawowe zagadnienia dotyczące marketingu, marketing bezpośredni. Biznes plan: podstawowe zagadnienia dotyczące zasad sporządzania biznes planu, analiza sytuacji firmy: zasady przeprowadzania analiz sytuacyjnych.

Opracowanie schematu organizacyjnego firmy, opis stanowiska pracy, zasady rekrutacji pracowników

Koszty działania działu fizjoterapeutycznego, działalności gospodarczej

Opracowanie biznes planu dla nowego przedsięwzięcia w istniejącej firmie, opracowanie kosztorysu nowego przedsięwzięcia 

Elementy marketingu bezpośredniego – formy reklamy, zasady jes wyboru, opracowanie graficzne reklamy