czwartek, 18 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Fizjoterapia

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Praktyka magisterska w badaniach naukowych

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Praktyka

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

KWF_13_II_S_04 - Metodologia badań naukowych,
WF_16_II_012 - Seminarium magisterskie

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

prof. dr hab. K. Rożek-Piechura, prof. zw.

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

-----

Cel przedmiotu

semestr 3 Przygotowanie metodologiczne do realizacji badań do pracy mgr i
realizacja badań
semestr 4 Opracowywanie wyników badań i pisanie pracy mgr

Opis przedmiotu

Przygotowanie teoretyczne i praktyczna realizacja projektu badawczego