czwartek, 18 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Fizjoterapia

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Seminarium pracy dyplomowej + obrona pracy dyplomowejForma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Niestacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 --- --- ---
2 4 0 0.0 5.0
Suma 0 0.0 5.0

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j. angielski,
j.polski

Status przedmiotu

Moduł pracy magisterskiej

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

PFIZ_12_II_S_13 - Metodologia badań naukowych

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

--- K. Rożek-Piechura, ---

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

-----

Cel przedmiotu

Metodologiczne opracowanie indywidualnej koncepcji  pracy dyplomowej.

Opis przedmiotu

Przedmiot ukierunkowany jest na opanowanie umiejętności realizacji projektu badawczego.