czwartek, 18 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Fizjoterapia

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Seminarium pracy dyplomowejForma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Niestacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 0 0.0 2.0
2 4 0 0.0 2.0
Suma 0 0.0 4.0

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł pracy magisterskiej

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

FIZ_15_II_002 - Metodologia badań naukowych,
PFIZ_12_II_S_19 - Seminarium magisterskie

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

prof. dr hab. K. Rożek-Piechura, prof. zw.

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr hab. inż. A. Dziuba-Słonina, profesor Uczelni,
prof. dr hab. A. Jaskólska, prof. zw.,
prof. dr hab. A. Jaskólski, prof. zw.,
prof. dr hab. K. Rożek-Piechura, prof. zw.,
prof. dr hab. A. Skrzek, prof. zw.

Cel przedmiotu

I rok semestr 2 Zapoznanie się z teoretycznymi podstawami podjętej problematyki badawczej

II rok semestr 3 Przygotowanie metodologiczne do realizacji badań do pracy mgr i realizacja badań

II rok semestr 4 Opracowywanie wyników badań i pisanie pracy mgr

Opis przedmiotu

Przygotowanie teoretyczne i praktyczna realizacja projektu badawczego