czwartek, 18 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Fizjoterapia

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

fizjoterapia

Nazwa przedmiotu

Seminarium magisterskieForma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Niestacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 0 30.0 2.0
Suma 0 30.0 2.0

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł pracy magisterskiej

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

PFIZ_12_II_S_01 - Analiza i interpretacja artykułów naukowych,
PFIZ_12_II_S_13 - Metodologia badań naukowych,
KOS_16_II_004 - Podstawy informatyki i statystyki medycznej

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

prof. dr hab. K. Rożek-Piechura, prof. zw.

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr hab. E. Demczuk-Włodarczyk, prof. AWF Wrocław,
prof. dr hab. A. Jaskólska, prof. zw.,
prof. dr hab. A. Jaskólski, prof. zw.,
prof. dr hab. K. Rożek-Piechura, prof. zw.,
prof. dr hab. A. Skrzek, prof. zw.

Cel przedmiotu

Przygotowanie studenta do napisania pracy magisterskiej oraz zapoznanie z badaniami prowadzonymi przez pracowników Katedr, w których istnieje możliwość pisania pracy magisterskiej.

Opis przedmiotu

Na zajęciach student zostanie zapoznany z podstawowymi zasadami pisania pracy magisterskiej, a w tym: schematem pracy, wyznaczaniem celu pracy, stawiania hipotez badawczych, konstruowania wniosków z uzyskanych wyników badań i przeprowadzenia dyskusji oraz doborem piśmienictwa naukowego związanego z przyszłą realizacją pracy magisterskiej. 

W ramach przedmiotu student zostaje także zapoznany z badaniami prowadzonymi w Katedrze  i z obszarami naukowymi, jakimi zajmują się pracownicy Katedry.