czwartek, 18 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Fizjoterapia

Studia

II stopnia

Profil

Nieokreślony

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Metodologia badań naukowychForma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Niestacjonarne 1 1 30.0 0 2.0
Suma 30.0 0 2.0

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł pracy magisterskiej

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr hab. T. Michaluk, profesor Uczelni

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

-----

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do pisania, realizacji pracy dyplomowej, zarówno od strony merytorycznej jak i technicznej. Celem jest wykształcenie umiejętności odróżniania prac formalnie poprawnych i merytorycznie istotnych od prac nie spełniających wymogów współczesnej, akademickiej nauki.

Opis przedmiotu

Podczas zajęć studentom zostanie przedstawione szczegółowa wiedza na temat pisania pracy dyplomowej (licencjackiej). Zostaną omówione elementy konstytuujące pracę dyplomową. Przedstawione zostaną różnice pomiędzy pracami badawczymi (empirycznymi), poglądowymi oraz kazualnymi (tzw. case study). Zostaną scharakteryzowane metodologicznie badania ilościowe i jakościowe. Zostaną omówione warunki formalne i merytoryczne, które powinny spełniać wykorzystywane w pracy źródła.