czwartek, 18 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Fizjoterapia

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

Fizjoterapia

Nazwa przedmiotu

Dydaktyka fizjoterapiiForma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Niestacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 10.0 0 1.0
Suma 10.0 0 1.0

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Przedmioty podstawowe

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr T. Niebudek, starszy wykładowca

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr T. Niebudek, starszy wykładowca

Cel przedmiotu

C1 umożliwienie poznania struktury motoryczności człowieka,
C2 umożliwienie poznania procesów uczenie się człowieka na poziomie motorycznym,
C3 umożliwienie zdobycia wiedzy z zakresu nauczania czynności ruchowych,
C4 umożliwienie nabywania kompetencji społecznych w zakresie sprawnej komunikacji dydaktycznej w kształceniu psychomotorycznym
C5 umożliwienie zdobycia wiedzy z zakresu niepowodzeń dydaktycznych w kształceniu psychomotorycznym i sposobów ich antycypacji
 

Opis przedmiotu

Przedmiot obejmuje zagadnienia umożliwiajce zapoznanie się z problematyką skutecznego nauczania czynności ruchowych, doskonalenia efektywności komunikacji dydaktycznej i zapobiegania niepowodzeniom w kształtowaniu sprawności psychomotorycznej człowieka.