czwartek, 18 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Fizjoterapia

Studia

II stopnia

Profil

Praktyczny i ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Dietetyka ogólnaForma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Niestacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 10.0 10.0 2.0
Suma 10.0 10.0 2.0

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Przedmioty podstawowe

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

KWF_13_S_I_01 - Anatomia człowieka,
PSPORT_13_I_S_08 - Biochemia,
PFIZ_12_I_S_10 - Biologia medyczna,
PTZ_12_I_S_03 - Fizjologia człowieka

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr D. Jakubiec, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr D. Jakubiec, adiunkt,
prof. dr hab. K. Sobiech, prof. zw.

Cel przedmiotu

C1. Poznanie współzależności między pożywieniem a jego przemianą w organizmie.

C2. Zdobycie wiedzy o racjonalnym odżywianiu się.

C3. Poznanie zaleceń żywieniowych, opartych na aktualnym stanie wiedzy oraz norm zapotrzebowania różnych grup ludności na energię i składniki odżywcze, prowadzących ku optymalnej diecie będącej warunkiem zdrowia.

Opis przedmiotu

Miejsce dietetyki w układzie nauk biologicznych. Mechanizmy regulacyjne, pojecie głodu, sytości i apetytu, procesy trawienia, rola mikroflory jelitowej. Dieta – definicje, pojęcia. Składniki odżywcze – białka, węglowodany, tłuszcze, witaminy i składniki mineralne - źródła w żywieniu, rola i przemiany w organizmie, zapotrzebowanie organizmu. Białka, węglowodany i lipidy w żywieniu człowieka w zależności od wieku, obciążenia i stanu zdrowia. Zależności B:T:W w różnych dietach. Rola wody. Potrzeby energetyczne organizmu, bilans energii, metody regulacji masy ciała. Zaburzenia odżywiania (anorexia nervosa, anorexia athlethica, bulimia, otyłość). Żywienie a choroby cywilizacyjne. Rola dietetyki w procesie rehabilitacyjnym. Różne rodzaje diet – przykłady, zalety i niebezpieczeństwo dla zdrowia. Kontrola składu ilościowego i jakościowego posiłków w aspekcie procesu rehabilitacyjnego. Suplementacja. Dodatki do żywności (konserwanty, przeciwutleniacze, substancje wzbogacające, barwniki i aromaty, substancje dodawane ze względów technologicznych). Zanieczyszczenia i substancje antyodżywcze w żywności