wtorek, 28 maja 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły ramówki

Ramówka: FIZ_17_V_S/N

Kierunek: Fizjoterapia

Nazwa
przedmiotu
Ogółem godzin przedmiotu 1 rok 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok
Sem. 1 Sem. 2 Sem. 3 Sem. 4 Sem. 5 Sem. 6 Sem. 7 Sem. 8 Sem. 9 Sem. 10
w ćw praca
własna
studenta /
doktoranta
w. ćw. Pkt
ects
w. ćw. Pkt
ects
w. ćw. Pkt
ects
w. ćw. Pkt
ects
w. ćw. Pkt
ects
w. ćw. Pkt
ects
w. ćw. Pkt
ects
w. ćw. Pkt
ects
w. ćw. Pkt
ects
w. ćw. Pkt
ects
I Przedmiot do wyboru z aktywności fizycznej (Ośrodek w Olejnicy)
1.  Podstawy żeglarstwa deskowego
(FIZ_18_V_af_05)
0 30.0 30 0
30.0
2.0
2.  Turystyka kajakowa
(FIZ_18_V_af_06)
0 30.0 30 0
30.0
2.0
3.  Golf
(FIZ_18_V_af_07)
0 30.0 30 0
30.0
2.0
II Przedmioty programowe
1.  Programowanie rehabilitacji w dysfunkcjach narządu ruchu - Biofeedback
(FIZ_17_V_096)
5.0 10.0 15 5.0
10.0
1.0
2.  Programowanie rehabilitacji w wieku rozwojowym
(FIZ_17_V_098)
30.0 30.0 60 30.0
30.0
4.0
3.  Fizjoterapia w pulmonologii
(FIZ_17_V_067)
15.0 30.0 45 15.0
30.0
3.0
4.  Fizjoterapia w chirurgii
(FIZ_17_V_068)
15.0 15.0 30 15.0
15.0
2.0
5.  Fizjoterapia w ginekologii i położnictwie
(FIZ_17_V_069)
15.0 15.0 30 15.0
15.0
2.0
6.  Fizjoterapia w pediatrii
(FIZ_17_V_070)
15.0 30.0 45 15.0
30.0
3.0
7.  Fizjoterapia w geriatrii
(FIZ_17_V_071)
15.0 15.0 30 15.0
15.0
2.0
8.  Terapia manualna w programowaniu rehabilitacji
(FIZ_17_V_074)
5.0 10.0 15 5.0
10.0
1.0
9.  Metody specjalne w programowaniu rehabilitacji w wieku rozwojowym
(FIZ_17_V_075)
5.0 10.0 15 5.0
10.0
1.0
10.  Zdrowie publiczne
(FIZ_17_V_076)
15.0 15.0 30 15.0
15.0
2.0
11.  Metodologia badań naukowych
(FIZ_17_V_077)
20.0 10.0 0 20.0
10.0
1.0
12.  Statystyka
(FIZ_17_V_078)
10.0 20.0 30 10.0
20.0
2.0
13.  Zarządzanie i marketing
(FIZ_17_V_079)
20.0 10.0 30 20.0
10.0
2.0
14.  Fizjoprofilaktyka i promocja zdrowia
(FIZ_17_V_080)
15.0 25.0 20 15.0
25.0
2.0
15.  Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach układu ruchu - fizjoterapia w wieku rozwojowym
(FIZ_17_V_081)
30.0 45.0 75 30.0
45.0
5.0
16.  Diagnostyka funkcjonalna w dysfunkcjach układu ruchu
(FIZ_17_V_082)
15.0 30.0 45 15.0
30.0
3.0
17.  Diagnostyka funkcjonalna w chorobach wewnętrznych
(FIZ_17_V_083)
20.0 40.0 60 20.0
40.0
4.0
18.  Masaż w programowaniu rehabilitacji w dysfunkcjach narządu ruchu
(FIZ_17_V_085)
5.0 10.0 15 5.0
10.0
1.0
19.  Fizykoterapia w programowaniu rehabilitacji w dysfunkcjach narządu ruchu
(FIZ_17_V_086)
5.0 10.0 15 5.0
10.0
1.0
20.  Programowanie rehabilitacji w chorobach wewnętrznych. Modele rehabilitacji w chorobach wewnętrznych i onkologii.
(FIZ_17_V_087)
15.0 30.0 45 15.0
30.0
3.0
21.  Masaż w programowaniu rehabilitacji w wieku rozwojowym
(FIZ_17_V_088)
5.0 10.0 15 5.0
10.0
1.0
22.  Fizykoterapia w programowaniu rehabilitacji w wieku rozwojowym
(FIZ_17_V_089)
5.0 10.0 15 5.0
10.0
1.0
23.  Wyroby medyczne (zaopatrzenie ortopedyczne), protetyka, ortotyka
(FIZ_17_V_090)
15.0 15.0 30 15.0
15.0
2.0
24.  Anatomia (anatomia prawidłowa, funkcjonalna, rentgenowska, palpacyjna)
(FIZ_17_V_001)
30.0 75.0 105 15.0
45.0
4.0
15.0
30.0
3.0
25.  Diagnostyka funkcjonalna w wieku rozwojowym
(FIZ_17_V_093)
15.0 30.0 45 15.0
30.0
3.0
26.  Programowanie rehabilitacji w dysfunkcjach narządu ruchu
(FIZ_17_V_095)
30.0 60.0 30 30.0
60.0
6.0
27.  Programowanie rehabilitacji w chorobach wewnętrznych
(FIZ_17_V_097)
30.0 60.0 90 30.0
60.0
6.0
28.  Pierwsza pomoc przedmedyczna
(FIZ_17_V_005)
0 15.0 15 0
15.0
1.0
29.  Język obcy do wyboru (poziom B2+)
(FIZ_17_V_J001)
0 240.0 120 0
0
30.0
30.0
2.0
2.0
0
0
30.0
30.0
2.0
2.0
0
0
30.0
30.0
2.0
2.0
0
0
30.0
30.0
2.0
2.0
30.  Podstawy prawa (prawa własności intelektualnej, prawa medycznego, prawa cywilnego, prawa pracy)
(FIZ_17_V_009)
30.0 0 30 30.0
0
2.0
31.  Ekonomia i systemy ochrony zdrowia
(FIZ_17_V_010)
30.0 0 30 30.0
0
2.0
32.  Filozofia
(FIZ_17_V_011)
10.0 5.0 15 10.0
5.0
1.0
33.  Fizjoterapia ogólna
(FIZ_17_V_016)
45.0 15.0 30 30.0
0
2.0
15.0
15.0
2.0
34.  Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu
(FIZ_17_V_017)
30.0 60.0 90 15.0
30.0
3.0
15.0
30.0
3.0
35.  Genetyka
(FIZ_17_V_020)
5.0 10.0 15 5.0
10.0
1.0
36.  Biochemia
(FIZ_17_V_021)
15.0 20.0 25 15.0
20.0
2.0
37.  Demografia i epidemiologia
(FIZ_17_V_026)
15.0 0 15 15.0
0
1.0
38.  Medycyna fizykalna (fizykoterapia, balneoklimatologia, odnowa biologiczna)
(FIZ_17_V_027)
30.0 70.0 110 15.0
30.0
3.0
15.0
40.0
4.0
39.  Masaż
(FIZ_17_V_028)
10.0 20.0 30 10.0
20.0
2.0
40.  Fizjologia (fizjologia ogólna, fizjologia wysiłku fizycznego, fizjologia bólu, diagnostyka fizjologiczna)
(FIZ_17_V_031)
15.0 45.0 60 15.0
45.0
4.0
41.  Farmakologia w fizjoterapii
(FIZ_17_V_032)
15.0 0 15 15.0
0
1.0
42.  Biomechanika (biomechanika stosowana i ergonomia, biomechanika kliniczna)
(FIZ_17_V_033)
15.0 30.0 45 15.0
30.0
3.0
43.  Patologia ogólna
(FIZ_17_V_034)
30.0 0 30 30.0
0
2.0
44.  Kinezyterapia
(FIZ_17_V_035)
30.0 90.0 120 15.0
45.0
4.0
15.0
45.0
4.0
45.  Adaptowana aktywność fizyczna i sport osób z niepełnosprawnością
(FIZ_17_V_036)
15.0 45.0 60 15.0
15.0
2.0
0
30.0
2.0
46.  Metody specjalne fizjoterapii
(FIZ_17_V_042)
30.0 90.0 120 15.0
45.0
4.0
15.0
45.0
4.0
47.  Kliniczne podstawy fizjoterapii w ortopedii, traumatologii i medycynie sportowej
(FIZ_17_V_043)
30.0 15.0 45 30.0
15.0
3.0
48.  Kliniczne podstawy fizjoterapii w reumatologii
(FIZ_17_V_044)
10.0 5.0 15 10.0
5.0
1.0
49.  Kliniczne podstawy fizjoterapii w kardiologii i kardiochirurgii
(FIZ_17_V_045)
20.0 10.0 30 20.0
10.0
2.0
50.  Kliniczne podstawy fizjoterapii w psychiatrii
(FIZ_17_V_046)
10.0 5.0 15 10.0
5.0
1.0
51.  Kliniczne podstawy fizjoterapii w onkologii i medycyny paliatywnej
(FIZ_17_V_047)
10.0 5.0 15 10.0
5.0
1.0
52.  Biologia medyczna
(FIZ_17_V_002)
5.0 10.0 15 5.0
10.0
1.0
53.  Kinezjologia
(FIZ_17_V_050)
15.0 30.0 15 15.0
30.0
2.0
54.  Terapia manualna
(FIZ_17_V_051)
10.0 20.0 30 10.0
20.0
2.0
55.  Kliniczne podstawy fizjoterapii w neurologii i neurochirurgii
(FIZ_17_V_052)
20.0 10.0 30 20.0
10.0
2.0
56.  Kliniczne podstawy fizjoterapii w pediatrii i neurologii dziecięcej
(FIZ_17_V_053)
10.0 5.0 15 10.0
5.0
1.0
57.  Kliniczne podstawy fizjoterapii w pulmonologii
(FIZ_17_V_054)
20.0 10.0 30 20.0
10.0
2.0
58.  Kliniczne podstawy fizjoterapii w chirurgii
(FIZ_17_V_055)
10.0 5.0 15 10.0
5.0
1.0
59.  Kliniczne podstawy fizjoterapii w ginekologii i położnictwie
(FIZ_17_V_056)
10.0 5.0 15 10.0
5.0
1.0
60.  Kliniczne podstawy fizjoterapii w geriatrii
(FIZ_17_V_057)
10.0 5.0 0 10.0
5.0
1.0
61.  Fizjoterapia w ortopedii i traumatologii i medycynie sportowej
(FIZ_17_V_058)
15.0 60.0 75 15.0
30.0
3.0
0
30.0
2.0
62.  Fizjoterapia w reumatologii
(FIZ_17_V_059)
15.0 15.0 30 15.0
15.0
2.0
63.  Fizjoterapia w kardiologii i kardiochirurgii
(FIZ_17_V_060)
15.0 45.0 60 15.0
45.0
4.0
64.  Fizjoterapia w psychiatrii
(FIZ_17_V_061)
15.0 15.0 30 15.0
15.0
2.0
65.  Fizjoterapia w onkologii i medycynie paliatywnej
(FIZ_17_V_062)
15.0 15.0 30 15.0
15.0
2.0
66.  Dydaktyka fizjoterapii
(FIZ_17_V_064)
20.0 10.0 30 20.0
10.0
2.0
67.  Kliniczne podstawy fizjoterapii w intensywnej terapii
(FIZ_17_V_065)
10.0 5.0 15 10.0
5.0
1.0
68.  Fizjoterapia w neurologii i neurochirurgii
(FIZ_17_V_066)
30.0 45.0 75 30.0
45.0
5.0
III Moduł I (Moduł I lub II do wyboru)
1.  Bioetyka
(FIZ_17_V_012)
10.0 5.0 15 10.0
5.0
1.0
2.  Psychologia (psychologia ogólna, psychologia kliniczna, psychoterapia, komunikacja interpersonalna)
(FIZ_17_V_022)
30.0 15.0 45 30.0
15.0
3.0
3.  Pedagogika (pedagogika ogólna, pedagogika specjalna)
(FIZ_17_V_024)
20.0 10.0 30 20.0
10.0
2.0
4.  Historia rehabilitacji
(FIZ_17_V_014)
15.0 0 15 15.0
0
1.0
5.  Socjologia (ogólna, niepełnosprawnosci)
(FIZ_17_V_007)
20.0 10.0 30 20.0
10.0
2.0
6.  Biofizyka
(FIZ_17_V_003)
15.0 0 15 15.0
0
1.0
IV Moduł II (Moduł I lub II do wyboru)
1.  Socjologia kultury
(FIZ_17_V_008)
20.0 10.0 30 20.0
10.0
2.0
2.  Psychopedagogika
(FIZ_17_V_025)
20.0 10.0 30 20.0
10.0
2.0
3.  Etyka społeczna
(FIZ_17_V_013)
10.0 5.0 15 10.0
5.0
1.0
4.  Historia kultury fizycznej
(FIZ_17_V_015)
15.0 0 15 15.0
0
1.0
5.  Psychologia stosowana
(FIZ_17_V_023)
30.0 15.0 45 30.0
15.0
3.0
6.  Fizyka człowieka
(FIZ_17_V_004)
15.0 0 15 15.0
0
1.0
V Autorska oferta uczelni
1.  Ekologia
(FIZ_17_V_019)
15.0 0 15 15.0
0
1.0
2.  Fizjologia wysiłku fizycznego
(FIZ_17_V_049)
10.0 20.0 30 10.0
20.0
2.0
3.  Analiza i interpretacja artykułów naukowych
(FIZ_17_V_092)
0 15.0 15 0
15.0
1.0
4.  Odnowa biologiczna i SPA
((FIZ_17_V_073)
0 15.0 0 0
15.0
1.0
5.  Neurofizjologia ruchu człowieka
(FIZ_17_V_084)
15.0 30.0 45 15.0
30.0
3.0
6.  Socjologia niepełnosprawności i rehabilitacji
(FIZ_17_V_039)
10.0 5.0 15 10.0
5.0
1.0
7.  Integracja psychosomatyczna
(FIZ_17_V_030)
0 15.0 15 0
15.0
1.0
8.  Masaż tensegracyjny
(FIZ_17_V_040)
0 30.0 30 0
30.0
2.0
9.  Etyka pracy fizjoterapeuty
(FIZ_17_V_041)
10.0 5.0 15 10.0
5.0
1.0
10.  Balneoklimatologia
(FIZ_17_V_063)
15.0 0 15 15.0
0
1.0
11.  Histologia
(FIZ_17_V_018)
15.0 15.0 30 15.0
15.0
2.0
VI Autorska oferta uczelni - Moduł I (Moduł I lub II do wyboru)
1.  Dietetyka ogólna
(FIZ_17_V_037)
15.0 15.0 30 15.0
15.0
2.0
VII Autorska oferta uczelni - Moduł II (Moduł I lub II do wyboru)
1.  Diety specjalistyczne
(FIZ_17_V_038)
15.0 15.0 30 15.0
15.0
2.0
VIII Praktyki
1.  Praktyka w zakresie fizjoterapii klinicznej dzieci i osób dorosłych (w ortopedii, reumatologii, chorób wewnętrznych, pulmonologii, kardiologii, neurologii, onkologii)
(FIZ_17_V_072)
0 180.0 0 0
180.0
6.0
2.  Praktyka asystencka/wdrożeniowa
(FIZ_17_V_029)
0 60.0 0 0
60.0
2.0
3.  Praktyka w pracowni fizykoterapii i kinezyterapii
(FIZ_17_V_048)
0 180.0 0 0
180.0
6.0
4.  Praktyka w zakresie fizjoterapii klinicznej
(FIZ_17_V_091)
0 180.0 0 0
180.0
6.0
5.  Praktyka ciągła - wybieralna
(FIZ_17_V_099)
0 950.0 0 0
475.0
19.0
0
475.0
19.0
IX Praca magisterska
1.  Praca magisterska
(FIZ_17_V_100)
0 0.0 540 0
0.0
10.0
0
0.0
8.0
2.  Seminarium magisterskie
(FIZ_17_V_094)
0 30.0 30 0
30.0
2.0
3.  Obrona pracy magisterskiej
(XFIZ_17_V_002)
0 0.0 60 0
0.0
2.0
X Przedmioty programowe - Przedmiot do wyboru: Wychowanie Fizyczne (student wybiera jeden przedmiot)
1.  Judo
(FIZ_17_V_wf_002)
0 30.0 0 0
30.0
0.0
2.  Koszykówka
(FIZ_17_V_wf_003)
0 30.0 0 0
30.0
0.0
3.  Pilates
(FIZ_17_V_wf_004)
0 30.0 0 0
30.0
0.0
4.  Siatkówka plażowa
(FIZ_17_V_wf_005)
0 30.0 0 0
30.0
0.0
5.  Lekkoatletyczne formy ruchu
(FIZ_17_V_wf_006)
0 30.0 0 0
30.0
0.0
6.  Gry i zabawy edukacyjne z piłką
(FIZ_17_V_wf_001)
0 30.0 0 0
30.0
0.0
XI Przedmiot do wyboru z aktywności fizycznej (student wybiera jeden przedmiot w semestrze)
1.  Ju-jitsu
(PWFIZ_15_I_af004)
0 30.0 15 0
30.0
2.0
2.  Przedmiot do wyboru z aktywności fizycznej
(XPWFIZ_14_I_001)
0 90.0 30 0
30.0
2.0
0
30.0
2.0
0
30.0
2.0
3.  Ultimate Frisbee
(TZ_17_I_af_003)
0 30.0 15 0
30.0
2.0
4.  Tańce nowoczesne
(FIZ_17_V_af_006)
0 30.0 15 0
30.0
2.0
5.  Aerobik klasyczny
(FIZ_17_V_af_001)
0 30.0 15 0
30.0
2.0
6.  Badminton
(FIZ_17_V_af_002)
0 60.0 30 0
30.0
2.0
0
30.0
2.0
7.  Judo
(FIZ_17_V_af_003)
0 30.0 15 0
30.0
2.0
8.  Unihokej
(FIZ_17_V_af_004)
0 30.0 15 0
30.0
2.0
9.  Nordic walking
(FIZ_17_V_af_005)
0 30.0 15 0
30.0
2.0
10.  Fitness z przyborami
(PWFIZ_15_I_af001)
0 30.0 15 0
30.0
2.0
11.  Golf
(FIZ_18_V_af_07)
0 30.0 30 0
30.0
2.0
12.  Turystyka kajakowa
(FIZ_18_V_af_06)
0 30.0 30 0
30.0
2.0
13.  Podstawy żeglarstwa deskowego
(FIZ_18_V_af_05)
0 30.0 30 0
30.0
2.0
14.  Skoki na trampolinie
(FIZ_18_V_af_01)
0 30.0 15 0
30.0
2.0
15.  Baseball
(FIZ_18_V_af_02)
0 30.0 15 0
30.0
2.0
16.  Ćwiczenia terapeutyczne przy muzyce
(PWFIZ_15_I_af007)
0 30.0 15 0
30.0
2.0
17.  Pływanie
(PWFIZ_16_I_af003)
0 30.0 15 0
30.0
2.0
XII Przedmiot do swobodnego wyboru - teoretyczny (student wybiera dwa przedmioty w semestrze)
1.  Przedmiot do wyboru teoretyczny
(XPWFIZ_14_I_002)
30.0 0 20 30.0
0
2.0
2.  Zioła w kosmetologii
(FIZ_17_V_PT1_001)
30.0 0 20 30.0
0
2.0
3.  System wartości osób z niepełnosprawnością
(FIZ_17_V_PT1_002)
30.0 0 20 30.0
0
2.0
4.  Elementy fitoterapii
(FIZ_17_V_PT1_003)
30.0 0 20 30.0
0
2.0
5.  Gimnastyka zdrowotna z elementami Tai Chi
(FIZ_17_V_PT1_004)
30.0 0 20 30.0
0
2.0
6.  Terenoterapia
(FIZ_17_V_PT1_005)
30.0 0 20 30.0
0
2.0
7.  Wprowadzenie do technik relaksacyjnych
(FIZ_17_V_PT1_006)
30.0 0 20 30.0
0
2.0
8.  Cielesne korzenie psychiki - metody pracy z ciałem
(FIZ_17_V_PT1_007)
30.0 0 20 30.0
0
2.0
9.  Turystyka przyrodnicza
(FIZ_17_V_PT1_008)
30.0 0 20 30.0
0
2.0
10.  Kultura żywego słowa
(FIZ_17_V_PT1_009)
30.0 0 20 30.0
0
2.0
11.  Diagnostyka laboratoryjna w fizjoterapii
(FIZ_17_V_PT1_010)
30.0 0 20 30.0
0
2.0