czwartek, 22 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Fizjoterapia

Studia

I stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Propedeutyka sportu osób niepełnosprawnych
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Przedmioty Kierunkowe

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr W. Seidel, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

prof. dr hab. E. Bolach, prof. zw.,
dr hab. B. Bolach, prof. AWF Wrocław,
mgr M. Fic, umowa zlecenie,
mgr J. Mysłakowski, starszy wykładowca,
dr W. Seidel, adiunkt

Cel przedmiotu

C1 Pozyskanie wiedzy dotyczącej dyscyplin i konkurencji sportowych dla osób niepełnosprawnych w zależności od rodzaju i stopnia dysfunkcji oraz jednostki chorobowej.

C2 Zaznajomienie studentów z wiedzą teoretyczną dotyczącą możliwości poprawy stanu funkcjonalnego osób niepełnosprawnych w wybranych dyscyplinach sportowych w zależności od stopnia i rodzaju dysfunkcji oraz jednostki chorobowej. Przygotowanie studentów do praktycznego prowadzenia zajęć rehabilitacyjno-sportowych w wybranych dyscyplinach osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem rodzaju i stopnia dysfunkcji oraz jednostki chorobowej.

C3 Zaznajomienie studentów ze specyfiką wybranych dyscyplin sportowych osób niepełnosprawnych. Pozyskanie wiedzy dotyczącej specyficznych metod prowadzenia treningu w wybranych dyscyplinach z uwzględnieniem rodzaju i stopnia dysfunkcji oraz jednostki chorobowej.

C4 Pozyskanie wiedzy w zakresie zasad bezpieczeństwa podczas zajęć treningowych z osobami niepełnosprawnymi w zależności od rodzaju i stopnia dysfunkcji oraz od jednostki chorobowej.

Opis przedmiotu

Zajęcia prowadzone są w formie teoretycznej oraz praktycznej. Student zapoznaje się ze specyfiką, przepisami, klasyfikacją medyczną i funkcjonalną oraz organizacją zawodów na przykładzie dyscyplin paraolimpijskich dyscyplinach paraolimpijskich (goalball, boccia, piłka siatkowa na siedząco, podnoszenie ciężarów - powerlifting). W części teoretycznej student dowiaduje się dla jakich dysfunkcji powyższe dyscypliny pełnią największą rolę rehabilitacyjną oraz  jakie są przeciwwskazania do uprawiania sporu. Uczy się planować elementy rehabilitacyjne podczas i po treningu oraz zapobiegać przeciążeniom, kontuzjom i urazom. W części praktycznej przeprowadzane są ćwiczenia rehabilitacyjne dla osób z różnymi dysfunkcjami poprzez uprawianie wybranych dyscyplin sportowych. Student uczy się jak poprawnie wykonywać ćwiczenia rehabilitacyjne oraz odnowę biologiczną. Podczas zajęć wykorzystywana jest wiedza z zakresu nauk o kulturze fizycznej, anatomii, fizjologii wysiłku fizycznego.