czwartek, 22 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Fizjoterapia

Studia

I stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Odnowa biologiczna
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

-----

Status przedmiotu

Przedmioty Kierunkowe

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr M. Kochański, starszy wykładowca

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr M. Kochański, starszy wykładowca,
dr R. Pawelec, adiunkt,
dr R. Szafraniec, adiunkt

Cel przedmiotu


C 1 -  Zapoznanie studentów z odnową biologiczną, regeneracją sił, odpoczynkiem.
C 2 - Zapoznanie studentów z praktycznym wykorzystaniem środków odnowy biologicznej  w aktywności fizycznej.

Opis przedmiotu

Praktyczny przedmiot umożliwiający zapoznanie się z problematyką odnowy biologicznej i praktycznymi możliwościami oddziaływania na organizm zawodnika w procesie restytucji powysiłkowej. Student poznaje możliwosci wykorzystania masażu  hydroterapii i innych czynników fizykalnych w odnowie biologicznej.