czwartek, 22 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Fizjoterapia

Studia

I stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Pedagogika ogólna, andragogika
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Przedmioty ogólnoakademickie - Moduł I (Moduł I lub II do wyboru)

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr hab. A. Romanowska-Tołłoczko, profesor Uczelni

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr J. Gnitecka, adiunkt,
dr A. Nowak, adiunkt,
dr hab. A. Romanowska-Tołłoczko, profesor Uczelni

Cel przedmiotu

1. Umożliwienie zdobycia wiedzy obejmującej podstawy oddziaływań pedagogicznych w stosunku do dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

2. Kształtowanie umiejętności rozpoznawania przyczyn i przejawów trudności w sytuacjach interpersonalnych oraz sposobów ich efektywnego przezwyciężania

3. Rozwijanie kompetencji społecznych i emocjonalnych niezbędnych w relacjach fizjoterapeuta - pacjent

Opis przedmiotu

Przedmiot obejmuje zagadnienia umożliwiające zapoznanie się przez studentów z problematyką pedagogiki ogólnej oraz andragogiki. Umożliwia doskonalenie umiejętności interpersonalnych w różnych sytuacjach społecznych oraz w relacjach z pacjentem.