czwartek, 22 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Fizjoterapia

Studia

I stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Fizjologia
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Przedmioty ogólnoakademickie

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

PFIZ_12_I_S_07 - Anatomia prawidłowa funkcjonalna,
KWF_13_S_I_09 - Biochemia,
KFIZ_12_I_S_03 - Biofizyka

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

prof. dr hab. A. Jaskólski, prof. zw.

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr R. Andrzejewska, adiunkt,
dr D. Janecki, asystent,
prof. dr hab. A. Jaskólski, prof. zw.,
mgr B. Kamiński, asystent

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest: -zapoznanie z czynnością organizmu człowieka na poziomie: komórkowym, narządowym oraz systemowym w czasie spoczynku -zapoznanie z czynnością organizmu człowieka na poziomie: komórkowym, narządowym oraz systemowym podczas wysiłku fizycznego, w różnych warunkach środowiskowych oraz w warunkach bezczynności ruchowej -zapoznanie z metodami analizy i interpretacji wyników wybranych testów wysiłkowych wykorzystywanych w ocenie wydolności fizycznej człowieka

Opis przedmiotu

Przedmiot wyjaśnia procesy fizjologiczne pozwalające utrzymać homeostazę w organizmie, w spoczynku oraz podczas wysiłku fizycznego.