czwartek, 22 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Fizjoterapia

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

Fizjoterapia

Nazwa przedmiotu

Biomechanika
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j. angielski,
j.polski

Status przedmiotu

Przedmioty ogólnoakademickie

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

KWF_13_S_I_01 - Anatomia człowieka

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr hab. inż. A. Dziuba-Słonina, profesor Uczelni

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr hab. inż. A. Dziuba-Słonina, profesor Uczelni,
prof. dr hab. M. Golema, prof. zw.,
prof. dr hab. inż. M. Kuczyński, prof. zw.,
dr J. Piechura, adiunkt

Cel przedmiotu

C1  Poznanie zagadnień mechaniki ciała człowieka

C2  Porównanie naturalnych i patologicznych zjawisk ruchu człowieka

C3  Wykształcenie umiejętności badania, opisywania i diagnozowania funkcji i dysfunkcji narządu ruchu człowieka

Opis przedmiotu

Cele i zadania biomechaniki. Fizyczne podstawy biomechaniki.

Parametry układu ruchu, siły zewnętrzne i wewnętrzne w układzie ruchu człowieka.

Właściwości mechaniczne mięśnia szkieletowego, metodologia badań dynamometrycznych mięśni.

Biomechanika postawy stojącej, badania systemu kontroli postawy.

Wybrane zagadnienia analizy chodu.