czwartek, 22 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Fizjoterapia

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny i ogólnoakademicki

Specjalność

Fizjoterapia

Nazwa przedmiotu

Biologia medyczna
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Przedmioty ogólnoakademickie

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr M. Socha, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

mgr W. Jonak, starszy wykładowca,
dr Z. Lewandowski, adiunkt,
dr M. Socha, adiunkt

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy w zakresie: budowy i funkcji komórki, tkanek, wybranych gruczołów i narządów, procesu gametogenezy, mechanizmów warunkujących przekaz informacji genetycznej oraz podstaw embriogenezy.
Nabycie umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w rozumieniu i przyswajaniu przedmiotów bloku biomedycznego.

          

Opis przedmiotu

Wykłady:

Chemiczne składniki komórek. Rodzaje komórek i istota międzykomórkowa. Budowa komórki. Błony biologiczne. Transport przez błony i transport pęcherzykowy. Organella cytoplazmatyczne, ich budowa i udział w metabolizmie komórki. Organizacja chromatyny jądrowej. Chromosomy. Budowa i funkcje kwasów nukleinowych. Mechanizmy warunkujące przekaz informacji genetycznej. Cykl komórkowy i podział komórki. Regulacja cyklu komórkowego. Apoptoza i nekroza. Spermatogeneza i oogeneza. Cykl płciowy i regulacja hormonalna gametogenezy. Rozwój embrionalny człowieka. Budowa błon płodowych. Budowa i funkcje łożyska. Budowa i czynności skóry.

Ćwiczenia:

Budowa mikroskopu optycznego. Zasady mikroskopowania. Budowa, funkcje i podział tkanki nabłonkowej. Struktury powierzchniowe komórek nabłonkowych. Połączenia międzykomórkowe. Budowa, funkcje i podział tkanek łącznych. Tkanka łączna właściwa. Budowa histologiczna ścięgna. Tkanka tłuszczowa żółta i brunatna. Tkanka chrzęstna – podział, budowa i funkcje. Budowa histologiczna dysków międzykręgowych. Regeneracja chrząstki. Tkanka kostna – podział, budowa i funkcje. Budowa osteonu. Krew. Komórki krwi i ich rozwój. Osocze krwi. Tkanka mięśniowa. Mięsień szkieletowy. Mięsień sercowy. Budowa sarkomeru. Mięsień gładki. Regeneracja tkanek mięśniowych. Tkanka nerwowa. Komórki nerwowe. Włókna nerwowe. Budowa nerwu. Synapsa. Tkanka glejowa. Gruczoły: definicja i podział. Sposoby wydzielania. Budowa i funkcje ślinianek. Budowa i funkcje trzustki. Gruczoły wydzielania wewnętrznego. Budowa i funkcje tarczycy i nadnercza. Gonady. Budowa i funkcje jajnika. Budowa i funkcje jądra. Układ pokarmowy. Budowa ściany przewodu pokarmowego. Budowa, funkcje i unaczynienie wątroby. Układ moczowy. Budowa, funkcje i unaczynienie nerki. Budowa ściany moczowodu.