czwartek, 22 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Fizjoterapia

Studia

I stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Anatomia rentgenowska

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j. angielski,
j.polski

Status przedmiotu

Przedmioty ogólnoakademickie

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr K. Kochan-Jacheć, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr hab. J. Domaradzki, prof. AWF Wrocław,
dr hab. J. Fugiel, adiunkt,
dr P. Posłuszny, adiunkt,
dr hab. G. Żurek, prof. AWF Wrocław

Cel przedmiotu

C1 Przedstawienie różnych technik obrazowania ciała ludzkiego.

C2 Zapoznania ze zmianami organizmu zachodzącymi w rozwoju człowieka ze szczególnym uwzględnieniem szkieletu

C3 Zapoznanie z wyglądem struktur kostnych w różnych technikach obrazowania, głównie na zdjęciach rentgenowskich

Opis przedmiotu

Przedmiot realizowany jest w jednym semestrze, w wymiarze 15 godzin. Tematyka przedmiotu powiązana jest z anatomią prawidłową człowieka. W trakcie ćwiczeń studenci uczą się rozpoznawać kostne struktury anatomiczne widoczne na zdjęciach rentgenowskich.