czwartek, 22 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Fizjoterapia

Studia

I stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Anatomia prawidłowa funkcjonalna
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Przedmioty ogólnoakademickie

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr hab. J. Fugiel, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr hab. J. Domaradzki, prof. AWF Wrocław,
dr hab. J. Fugiel, adiunkt,
dr J. Pokrywka, adiunkt,
dr P. Posłuszny, adiunkt,
dr hab. G. Żurek, prof. AWF Wrocław

Cel przedmiotuTeoretyczne i praktyczne zapoznanie studenta z budową i funkcją układu ruchu: bierny i czynny układ ruchu oraz układów: nerwowego, krążenia, narządów zmysłów i narządów wewnętrznych.

Przygotowanie studentów do realizowania innych przedmiotów (np. fizjologii, biomechaniki, kinezyterapii, kinezjologii,  masażu etc.)

Opis przedmiotu

Przedmiot zapoznaje studentów z budową i funkcją ludzkiego organizmu. Na zajęciach omawiane są układy: bierny i czynny układ ruchu, układ nerwowy i krążenia oraz narządy zmysłów i narządy wewnętrzne.  Celem przedmiotu jest również przygotowanie studentów do realizowania przedmiotów realizowanych na kolejnych latach studiów. (np. fizjologii, biomechaniki, kinezyterapii, kinezjologii,  masażu etc.)

Przedmiot realizowany jest w formie ćwiczeń i wykładów, prowadzony jest na pierwszym roku, pierwszego stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, trwa dwa semestry. 

Metody stosowane w tracie zajęć: wykład informacyjny, objaśnienie, dyskusja dydaktyczna, pokaz, ćwiczenia przedmiotowe.